Nieuwsbericht

Verduurzaming RAW hoofdstuk 10 Werk Algemene Aard

Profielfoto van Jeroen van Haasteren
13 juli 2023 | 1 minuut lezen

Om in de bouwsector de opgaven op het gebied van natuur, klimaat en gezondheid gezamenlijk aan te pakken, is door de rijksoverheid (inclusief rijksdiensten) in samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen, marktpartijen en kennisinstellingen het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) opgericht.

Het doel van programma SEB is het verbeteren van de natuur, het klimaat, en de gezondheid door het reduceren van de emissies van werk-, voer- en vaartuigen in de bouw en zodoende invulling te geven aan de doelstellingen en ambities uit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, het Klimaatakkoord, de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten en het Schone Lucht Akkoord.

CROW heeft de nadrukkelijke ambitie om in het kader van duurzaamheid dergelijke initiatieven in de bouwsector te faciliteren, ook middels de RAW-systematiek. Daarom hebben we binnen RAW een eerste stap gezet op het vlak van Schoon en Emissieloos Bouwen. De RAW-systematiek bevat het Hoofdstuk 10 Werk algemene aard, met resultaatbeschrijvingen voor het inzetten van werknemers en materieel. Wij denken dat de emissie-eisen aan bouwmaterieel genoemd in het convenant SEB hier een plek moeten kunnen krijgen. Vandaar dat er voor het inzetten van een vrachtauto beschrijvingen beschikbaar komen van emissienormen uit de Europese emissiestandaard. Verder zal er voor de inzet van kleiner materieel de optie beschikbaar komen om dit met elektrische aandrijving uit te vragen. Dit zijn de eerste stappen om concreet aan te sluiten bij het programma Schoon en Emissieloos Bouwen. 

We realiseren ons dat er nog meer stappen kunnen worden gezet om RAW te verduurzamen. We hopen de komende tijd samen met de markt de lat dan ook steeds hoger te kunnen gaan leggen!

Via RAW.nl verzamelen we alle gerelateerder zaken voor de Verduuraming RAW in het themadossier RAW en Duurzaamheid.