Nieuwsbericht

Lancering Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

Profielfoto van Barbara Hasselaar
21 september 2023 | 2 minuten lezen

Vandaag lanceert CROW de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) 2023. Dat doen we tijdens de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit in Amersfoort, die CROW Essit organiseert. Deze nieuwe versie van de KOR is helemaal geactualiseerd. Het biedt onder meer consistentere meetinstructies en beschrijft hoe de beeldsystematiek gebruikt kan worden binnen het gehele beheerproces van de openbare ruimte.

Belangrijkste wijzigingen in de KOR 2023

In nauwe samenwerking met verschillende werkgroepen hebben we essentiële aanpassingen doorgevoerd in de KOR 2023:

 • Vereenvoudigde beeldmeetlatten voor eenvoudigere metingen.
 • Consistente meetinstructies voor uniformiteit.
 • Heldere definities om verwarring te voorkomen.

De KOR 2023 legt bovendien uit hoe de beeldsystematiek naadloos kan worden geïntegreerd in het beheerproces van de openbare ruimte volgens het iAMPro-model voor assetmanagement. Hierbij legt de catalogus de nadruk op verbeterde samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen, evenals de combinatie van beeldkwaliteit met belangrijke thema's zoals duurzaamheid en circulariteit.

Projectmanager Evert Jan van de Kamp van CROW is enthousiast over de publicatie: “Natuurlijk hebben we met de werkgroepen hard gewerkt aan deze nieuwe versie. Ik ben trots op de publicatie die we hiermee beschikbaar stellen. En dat we deze zo feestelijk kunnen presenteren tijdens de praktijkmiddag is echt een kers op de taart. Nu al heeft een deel van de 100 deelnemers de allereerste gedrukte versie in handen. Zij kunnen direct aan de slag.”

Versie 2023 versus 2018

In deze nieuwe versie hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd:

 • De beeldmeetlatten zijn eenvoudiger geworden, de meetinstructies consistenter en de definities duidelijker.
 • Beschreven staat hoe de beeldsystematiek gebruikt kan worden binnen het gehele beheerproces van de openbare ruimte. Per processtap van het iAMPro-model voor assetmanagement is uitgewerkt hoe beeldkwaliteit toegepast kan worden in de praktijk.
 • Benoemd is hoe de samenwerking tussen de opdrachtgever en uitvoerende partij verbeterd kan worden en hoe beeldkwaliteit gecombineerd kan worden met thema’s zoals duurzaamheid en circulariteit.
 • Er is duidelijk gemaakt welke beeldmeetlatten geschikt zijn voor toepassing in RAW-bestekken en hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers hierin beter kunnen samenwerken.


De publicatie hebben we toekomstbestendig gemaakt door de inhoud van de publicatie te dataficeren. Hiermee is de KOR 2023:

 • direct in te lezen in softwarepakketten van verschillende softwareleveranciers en
 • zijn relaties gelegd naar RAW en IMBOR door het gebruik van LinkedData.

Toepassen van de kwaliteitscatalogus

Het succes van de nieuwe KOR en het werken met beeldkwaliteit valt of staat echter bij de wijze waarop de KOR gebruikt wordt. Daarom is de 2023-versie opgesplitst in 3 onderdelen:

 1. Het doel van beeldkwaliteit
 2. Handleiding voor gebruik beeldkwaliteit
 3. De beeldsystematiek

Beeldkwaliteit maakt het voor organisaties mogelijk om op een laagdrempelige manier te communiceren over de gewenste en de gerealiseerde kwaliteit. Daarnaast maakt beeldkwaliteit het mogelijk om met de uitvoerder van het onderhoud te communiceren over de kwaliteit, in plaats van de onderhoudsfrequentie van het uit te voeren onderhoud.

Direct aan de slag

De KOR 2023 is beschikbaar als online en gedrukte versie. Bestel deze nieuwste versie direct via onderstaande links: