Nieuwsbericht

Wat je als Young Professional haalt uit deelname Dag van de Circulariteit

Profielfoto van Barbara Hasselaar
17 november 2023 | 3 minuten lezen

Ella Cordus neemt ons mee in haar ervaringen op de Dag van de Circulariteit.

Bij OchtendMensen* zijn we bezig met uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Eén daarvan is duurzaamheid. Hier raakt mijn opdracht bij kennisplatform CROW ook aan: van het verduurzamen van contractsystematieken tot het monitoren van duurzaamheidsprestaties in infraprojecten.

Vanuit mijn opdracht bij CROW ging ik 10 oktober 2023 naar de Dag van de Circulariteit. Veel interessante ontwikkelingen op het gebied van circulariteit kwamen daar voorbij. Zelf heb ik een presentatie gehouden over het Dashboard Monitoring, een tool waarmee opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw de duurzaamheidsimpact van hun projecten kunnen meten.

Speerpunt en verbinding
Duurzaamheid is ook bij CROW een speerpunt. Daarom goed om aan te sluiten bij relevante bijeenkomsten en congressen. Met een flinke groep collega’s van CROW zijn we naar de Dag van de Circulariteit gegaan. Goed om hier kennis op te halen, experts te spreken en ook kennis vanuit CROW te delen. Want op verschillende thema’s zijn we binnen CROW bezig met duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie.

Mijn dag begon met een aantal interessante presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan  ontwikkelingen rondom biobased asfalt en hoe maatregelen rondom klimaatadaptatie tot uiting komen in de praktijk. Maar ook weet ik nu meer over duurzaam gebruik van staal in projecten, waarvan één van de projecten plaatsvindt in mijn woonplaats Amsterdam, aan de kademuren van het Singel. Ik fiets elke dag langs de locatie van de werkzaamheden van dit project. Zo worden theorie en praktijk in mijn dagelijks leven spontaan aan elkaar verbonden.

Dashboard Monitoring DGWW20230
Na een lekkere vegetarische lunch heb ik ‘s middags zelf een presentatie gegeven samen met mijn collega Joost Fijneman (Programmamanager Duurzaamheid bij CROW). Ik ben namelijk betrokken bij het Dashboard Monitoring DGWW2030 van het programma Aanpak Duurzaam GWW: Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw 2030. Om het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen te helpen om de weg naar hun duurzaamheidsdoelstellingen inzichtelijk te maken en te monitoren, is er een dashboard ontwikkeld. Meten is weten, al helemaal bij een thema als duurzaamheid. Dit is zo breed en de ambities zijn hier zo groot, dat het belangrijk is om dit terug te brengen naar meetbare waarden.

Er was veel animo voor onze presentatie en zodoende stond ik plots op een podium met een microfoon in de hand. 80 man luisterde naar ons verhaal waarin ik de werking van het dashboard toelichtte en hoe je daar als gebruiker nou mee aan de slag kunt gaan. Onze presentatie werd goed ontvangen!

Verduurzaming RAW
Aan het eind van de middag ging ik buurten bij het kraampje van CROW. CROW beheert de RAW-contractsystematiek,  dit is het kader om afspraken in bouwcontracten te maken en goed vast te leggen. Deze wordt gebruikt bij projecten in de grond-, weg-, en waterbouw. De RAW-systematiek wordt komende jaren versneld herzien om de component duurzaamheid in alle hoofdstukken te verwerken.  Zo is duurzaamheid straks de standaard in GWW-contracten en niet meer de uitzindering of de ‘lastige keuze’. Dit gebeurt allemaal paritair in werkgroepen: gezamenlijk met opdrachtgevers en aannemers die de systematiek ook daadwerkelijk gebruiken. Op de Dag van de circulariteit hadden we een mooie kenniskraam. Gericht op de informatie rond het verduurzamen van de RAW-systematiek. Want daarvoor hebben we heel veel expert nodig die CROW gaan helpen bij deze enorme klus. Bij het kraampje stonden mijn collega’s met prachtig vormgegeven folders, informatieve filmpjes en banners om deelnemers voor de werkgroepen te werven, en met succes!

Ik kijk terug op een succesvolle dag, waarin ik niet alleen veel heb geleerd, maar ook zelf de kans heb gekregen om de onderwerpen waar ik mee bezig ben mee te geven aan een breder publiek. Zo maak ik vanuit OchtendMensen op mijn opdracht bij CROW impact op een duurzamere fysieke leefomgeving. Ik kijk terug op een succesvolle dag, waarin ik niet alleen veel heb geleerd, maar ook zelf de kans heb gekregen om de onderwerpen waar ik mee bezig ben mee te geven aan een breder publiek. Zo maak ik vanuit OchtendMensen in mijn opdracht bij CROW impact op een duurzamere fysieke leefomgeving.

* OchtendMensen: een plek waar jonge professionals bij de start van hun carrière hun rugzak breed kunnen vullen met kennis, kunde en ervaringen. Een plek waar je de tijd en begeleiding krijgt om je kernkwaliteiten en talenten te ontdekken en ontwikkelen, met veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. OchtendMensen is een initiatief van TwynstraGudde.

CROW zet graag Young Professionals in om hen zo kennis te laten maken met de verschillende vakgebieden.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bekijk de webpagina Werken bij CROW.