Nieuwsbericht

RAW-werkgroep Biodiversiteit van start

Profielfoto van Barbara Hasselaar
27 maart 2024 | 3 minuten lezen

Op 27 maart is bij CROW in Ede de RAW-werkgroep Biodiversiteit in RAW geïnstalleerd. 

Plannen en/of maatregelen om biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen worden steeds belangrijker. Uitvragen via het RAW-bestek kunnen hier een bijdrage aan leveren. Om een beeld te krijgen van de gewenste oplossingen en/of maatregelen op het gebied van biodiversiteit via het RAW-bestek heeft CROW een Verkenningsmiddag Biodiversiteit in RAW georganiseerd op 12 december 2023.
Bekijk hier de terugkoppeling van deze middag.  

De Verkenningsmiddag heeft duidelijk gemaakt dat er vanuit de markt behoefte is aan het praktisch toepasbaar maken van oplossingen en/of maatregelen ten behoeve van biodiversiteit in de RAW-systematiek. Dit had als resultaat dat verschillende deelnemers interesse hadden om bij te dragen aan een werkgroep Biodiversiteit in RAW.    

 Focusgebied RAW werkgroep 

Op basis van de gegeven feedback tijdens de Verkenningsmiddag zijn er kansen gesignaleerd die het focusgebied voor de RAW werkgroep bepalen. Het beeld van de opgave voor de RAW-werkgroep ziet er dan als volgt uit: 

  • In RAW-bestekken worden, in plaats van gestandaardiseerde teksten over groene elementen, eigen teksten gebruikt ten aanzien van het Ecologisch werkprotocol, werkplan gericht op biodiversiteit en ecologisch maaibeheer. Welke RAW-teksten kunnen hiervoor worden opgenomen om uniformiteit voor RAW-gebruikers te verhogen.  

  • Concrete maatregelen die ogenschijnlijk makkelijk een plek binnen RAW kunnen krijgen en biodiversiteit in stand houden en/of bevorderen. Tijdens de Verkenningsmiddag zijn de volgende maatregen naar voren gekomen: afplaggen, maaien t.b.v. gebiedseigen zaadoogst, maaien wadi’s, blad laten liggen – niet schoffelen – blad mulchen, bloem- en kruidenrijke mengsels, flora en fauna waarnemingsbestek / biodiversiteit meten, verwerken grond in heuvel/talud gericht op ecologie, (flexibele) korting bij schade aan biodiversiteit, natuurvriendelijke oevers, bij ‘materiaalhoofdstukken’ meer aandacht voor biodiversiteit en ruimte voor kleine dieren in constructies.  

  • Groenbeheer: baseren op publicatie ‘Kleurkeur’ en ‘Werken rond bomen’ en aandacht naar communicatie naar burgers over biodiversiteit.  

  • RAW H10 Werk algemene aard: zaken als inrichting werkterrein en voorbereiding op uitvoering (maatregelen / voorzieningen) biedt kansen voor biodiversiteit. 

Voor het hoofdstuk overstijgende onderwerp Biodiversiteit is het doel om bestekschrijvers (opdrachtgevers) in staat te stellen om met gestandaardiseerde opdrachten meer duurzaamheidsimpact te maken en bij te dragen aan eigen duurzaamheidsambities. 

Werkgroep 
 
De werkgroep wordt vanuit CROW begeleid door Jeroen van Haasteren en Balder Ketelaars en is geïnstalleerd door Annette van Walt Meijer, directielid CROW. 

Verder bestaat de werkgroep uit: 

- Ronald Tuik – Gemeente Groningen  
- Ben Hoffmans – Gemeente Lelystad   
- Jonathan van der Meijden – Gemeente Veenendaal  
- Richard Kirschbaum – Krinkels  
- Guido Meertens – Mourik Infra bv  
- Otto van Dijk – Van Zuijlen 
- Niek van Langen – Smits Rinsma* 
- Renee UIjtjens – Staatsbosbeheer 
- Eddy Schabbink – IPC 
- Francisca van den Broeke – Stichting Groenkeur 

*Niek van Langen is werkzaam bij advies- en ingenieursbureau Smits Rinsma. Het bedrijf is aangesloten bij netwerkorganisatie Natuurpro. 

Meer weten over deze werkgroep? Neem dan gerust contact op met Jeroen.vanhaasteren@crow.nl of Balder.ketelaars@crow.nl
Meer weten over het deelprogramma Verduurzaming RAW en de nieuw op te starten werkgroepen?  
Dat lees je hier