Nieuwsbericht

Bloemrijke Dijken: Een ‘Boost voor Biodiversiteit en de RAW-systematiek’

Profielfoto van Balder Ketelaars
5 juni 2024 | 1 minuut lezen

Gisteren is het resultaat gepresenteerd van het Future Dikes pilot project; bloemrijke dijken voor bevordering biodiversiteit.

Nederlandse dijken zijn niet alleen essentieel voor waterbeheer, maar kunnen ook een belangrijke rol spelen in het bevorderen van biodiversiteit. Door dijken te bekleden met inheemse bloemenmengsels, ontstaat een rijke leefomgeving voor talloze insecten, vogels en andere dieren. Deze bloemrijke dijken dragen bij aan een divers en stabiel ecosysteem, wat essentieel is in tijden van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Mooie kansen die ook geborgd kunnen worden in de RAW-systematiek.

Om deze ecologische voordelen te waarborgen, is het belangrijk dat de mogelijkheden qua aanleg en onderhoud van bloemrijke dijken worden opgenomen in de RAW-systematiek. Dit kan door specifieke eisen en richtlijnen op te nemen in contracten voor aannemers, zoals het gebruik van inheemse zadenmengsels, ecologisch maaibeheer, en monitoring van biodiversiteit. Door deze eisen te integreren, kunnen overheden en aannemers gezamenlijk bijdragen aan de versterking van biodiversiteit langs onze dijken.

RAW werkgroep Biodiversiteit
Onlangs is de werkgroep Biodiversiteit in RAW van start gegaan.
In het projectplan zijn onderdelen opgenomen omtrent:
- maaien t.b.v. gebiedseigen zaadoogst;
- ecologisch maaibeheer.

Deze thema’s worden dit jaar door de RAW-werkgroep bestudeerd en aanvullende of gewijzigde RAW-teksten voor geschreven. Hiermee faciliteren we gestandaardiseerde RAW-teksten voor vergelijkbare vegetatie en werkwijze als genoemd in het artikel van de NOS.nl (datum 4-6-2024), wat voor dijken zou kunnen worden gebruikt, maar ook bermen en overige graskruidenvegetaties.

Kortom, bloemrijke dijken vormen een win-win situatie voor zowel mens als natuur. Door deze praktijk op te nemen in de RAW contractsystematiek, kunnen we structureel bijdragen aan een biodivers en veerkrachtig Nederland.

Wil je meer weten over de RAW-werkgroep Biodiversiteit of input leveren?
Dat kan via de Projectleiders Jeroen.van Haasteren@crow.nl en Balder.ketelaars@crow.nl