Nieuwsbericht

Duurzaam inkopen? Raadpleeg de speciale RAW-Catalogus!

Profielfoto van Yvette Janssen
16 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Heb je bij het opstellen van een RAW-bestek te maken met duurzaam inkopen? Raadpleeg dan eens de RAW-Catalogus Bepalingen Duurzaam inkopen. In de catalogus vind je de duurzaamheidscriteria die betrekking hebben op de uitvoering van het contract.

Bekijk het document

Het gaat hierbij om de criteria van de volgende 14 productgroepen:

 • Wegen
 • Civiele constructies
 • Verkeersregelinstallaties
 • Riolering
 • Kabels en leidingen
 • Gemalen
 • Openbare verlichting
 • Conserveringswerken
 • Waterzuiveringsinstallaties en Slibbehandeling
 • Gladheidsbestrijding
 • Reiniging openbare ruimte
 • Straatmeubilair
 • Groenvoorzieningen
 • Grondwerken, Bouwrijp maken terrein en Sanering / Bodemreiniging

De bepalingen zijn beschikbaar in een voor bestekschrijfprogrammatuur leesbaar bestand (RSX). Dit bestand kan worden gebruikt om de bepalingen te verwerken in een aan te maken bestek, of om verwerkt te worden in een moederbestek voor de bestekschrijvende organisatie. De aanwijzingsteksten zijn in de vorm van toelichting bij de bepalingen opgenomen.

De overige criteria, zoals geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria en contractbepalingen vind je terug op de website van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: www.mvicriteria.nl.