Nieuwsbericht

CROW zoekt data over rafeling van DGD’s!

26 januari 2021 | 2 minuten lezen

Bij het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag (DGD) hoort tevens de verplichting om data te leveren over het rafelinggedrag van die deklaag. Helaas wordt dit in de praktijk meestal vergeten. De RAW-Werkgroep Asfalt heeft die data dringend nodig om de eisen over DGD’s te kunnen verbeteren. Daarom hierbij de dringende oproep aan alle aannemers ( en opdrachtgevers) om die data te (doen) leveren.

Nieuwe ontwikkelingen
CROW is met haar RAW-werkgroepen, en ook zelf, voortdurend bezig om de actualiteit en kwaliteit van de RAW-systematiek op het hoge peil te houden dat de gebruiker van ons gewend is, en waar mogelijk die nog verder te verbeteren. RAW blijft bij de tijd! Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen op de geëigende manier hun plaats krijgen in de regelgeving.

Eén van die (betrekkelijk) nieuwe ontwikkelingen betreft ‘dunne geluidreducerende deklagen’ (DGD’s). Die worden al een poosje aangelegd door wegenbouwend Nederland. Dunne deklagen brengen echter wel de nodige specifieke aandachtspunten met zich mee. In de RAW is daarom een resultaatsbeschrijving daarvoor opgenomen (hoofdcode 81.21.15) en in de Standaard staat een aantal technische bepalingen (o.a. 81.23.05). Er is echter nog geen eenduidige eis voor het bepalen van de weerstand tegen rafeling van dunne deklagen, noch voor die waarde(s) van die rafeling zelf. Er staan in de Standaard momenteel zelfs drie verschillende meetmethoden waarmee die weerstand tegen rafeling kan worden bepaald. De correlatie tussen de uitkomsten van die drie verschillende proeven hebben we echter nog niet kunnen bepalen.

Om concrete eisen te kunnen stellen, en te kunnen bepalen met welke proef (proeven) kan worden geverifieerd of aan die eisen is voldaan, is data nodig. Data uit onderzoek dat een aannemer/verwerker op de door hem aangebrachte deklagen doet (c.q. moet doen). Die data kunnen we analyseren, op zoek naar die gewenste eenduidigheid. 

Voor de jaarversie 2025 van de RAW wil de RAW-werkgroep Asfalt graag stappen zetten met de eisen voor DGD’s. Om dat te kunnen doen hebben we die data dus nú dringend nodig, op zo kort mogelijke termijn. Die behoefte heeft (al in de Standaard 2015) geleid tot een bijzonderheid in de RAW, want de verplichting om data beschikbaar te stellen is opgenomen in zowel resultaatsbeschrijving 81.21.15, als in artikel 81.23.05 lid 05 en 06. Zie voor uw gemak onderin dit bericht.

Dat we dat doen, is voor RAW tamelijk uniek, en is tekenend voor de grote noodzaak ervan. Het probleem is echter dat die eisen veelal tóch nog over het hoofd wordt gezien (of mogelijk zelfs worden genegeerd). Daardoor is er tot dusver slechts weinig data verzameld. En dat terwijl er nog wel regelmatig dunne geluidreducerende deklagen worden aangebracht. Daar willen we iets aan doen, door hier aandacht ervoor te vragen!

De WGA (en met hen ook CROW) doet langs deze weg aan iedere opdrachtgever die het aanbrengen van een DGD met een resultaatsverplichting in het bestek opneemt, het verzoek om er bij de aannemer op te blijven aandringen dat hij die data levert, en ook het verzoek om goed te controleren dat het ook werkelijk gebeurt. Als dat tot discussie dreigt te leiden, zou een simpele verwijzing naar de verplichting voldoende moeten zijn: die staat gewoon al in de RAW.

Iedere aannemer die een DGD aanlegt, drukt de WGA op het hart om dat rafelingonderzoek en de bijbehorende inspecties daadwerkelijk te doen, en de data aan CROW beschikbaar te stellen, overeenkomstig artikel 81.23.05 lid 05 en 06 van de Standaard. Het mailadres is wga@crow.nl.

De RAW-werkgroep Asfalt staat echt te trappelen om daarmee aan de slag te gaan, zodat er in de RAW 2025 eindelijk een aantal eenduidige, concrete eisen voor DGD’s kunnen worden opgenomen. Dat zal uiteraard via de geëigende procedures gebeuren, dus het zal te zijner tijd natuurlijk eerst ter visie worden gelegd.

Documenten

HomeGroepen