Nieuwsbericht

Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden gereed

1 maart 2021 | 1 minuut lezen

Het kabinet gaat de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee jaarlijks voor 73 miljard euro aan diensten en producten wordt ingekocht, verder professionaliseren. Elke opdrachtgever krijgt een klachtenloket met duidelijke termijnen. Ondernemers kunnen zo fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten. Er komen uitgebreidere en duidelijke motivaties voor beslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

De uitwerking van dit maatregelenpakket om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren, is nu aan de Tweede Kamer gezonden. Dit voorstel bevat daarnaast het ontwerp van een gewijzigd Aanbestedingsbesluit met daarin een aanpassing van de zogenoemde Gids Proportionaliteit.

Lees het hele artikel op Rijksoverheid.nl

HomeGroepen