Nieuwsbericht

Helpdeskvraag: Prijs per eenheid

6 december 2019 | 2 minuten lezen

‘Bij inschrijving geeft de aannemer bij elke bestekspost een prijs per eenheid. Deze prijs per eenheid vermenigvuldigd met de hoeveelheid resultaatsverplichting vormt de totaalprijs voor de in die bestekspost verlangde activiteit. In hoeveel cijfers achter de komma mag ik de prijs per eenheid opgeven?

In het Nederlandse betalingsverkeer worden altijd twee cijfers achter de komma gehanteerd. Onze munteenheid kent immers geen eenheid kleiner dan 1 cent, oftewel 0,01 euro. Op meerdere plaatsen staat in RAW de afronding op een hele eurocent ook voorgeschreven, dit is met name daar het geval waar berekeningen worden uitgevoerd met bedragen. Maar hoe zit dat met het inschrijven?

Met Jacques Teunissen, goedemorgen.

Dag Jacques, ik bel je over een inschrijving die we hebben ontvangen. Daarbij heeft de aannemer alle prijzen per eenheid opgegeven in drie cijfers achter de komma. mag dat?

Jee, daar heb je een goede vraag. Dit is naar mijn mening heel ongebruikelijk. Maar of het ongeldig is vraag ik mij af. Prijzen per eenheid zie je vrijwel altijd in 2 cijfers achter de komma. Naar mijn idee logisch, want we betalen nu eenmaal in centen en kennen geen munteenheid die kleiner is dan 1 cent.
Maar er zijn ook prijzen per eenheid die wel degelijk in 3 cijfers achter de komma worden aangeduid. Denk maar aan de brandstofprijzen bij de pomp, deze zijn in drie cijfers achter de komma. Weliswaar is het laatste cijfers altijd een ‘9’ maar dat terzijde. Als je maar genoeg liters tankt, kan het je toch een voordeel van een paar cent opleveren.

Ook bij wisselkoersen van vreemde valuta gelden bedragen die tot meer cijfers achter de komma gaan. Op dit moment is de koers van de Zwitserse Frank 1,0958. Simpel gerekend krijg ik voor 1 euro 1,10 Zwitserse franken, maar voor 100 euro is dit 109,58 en geen 110 euro. Zo gaat er geen geldt ’verloren’.

Voor RAW is bepaald dat de totaalprijs van een bestekspost gelijk moet zijn aan de prijs per eenheid vermenigvuldigt met de hoeveelheid resultaatsverplichting. Zolang dit klopt hoeft er wat mij betreft geen bezwaar te zijn om meerdere cijfers achter de komma te hanteren. ook bij het vaststellen van de grootte van de betalingstermijn levert het rekenen met meerdere cijfers achter de komma geen problemen op. Het uiteindelijke bedrag op de declaratie zal natuurlijk wel in 2 cijfers achter de komma afgerond moeten zijn.

Stelt CROW dan geen eisen aan de programmatuur?

Bij mijn weten niet op dit punt.
CROW stelt eisen aan de bestekmaakprogrammatuur om bestekken mee op te stellen, maar niet aan aanverwante software voor calculatie, besteksadministratie e.d. Dit nog afgezien van het feit dat elke inschrijver zijn eigen Excel-bestand in elkaar kan draaien, waar CROW al helemaal geen zicht op heeft.

Dus wat jou betreft rekenen we in RAW alles in meer cijfers achter de komma?

Nee, dat gaat weer net te ver. Bij het vaststellen van verrekenprijzen is bepaald dat deze moeten worden afgerond op 2 cijfers achter de komma. Ook op andere plaatsen is een dergelijk afronding op 2 cijfers achter de komma voorgeschreven.

Dus, wat doe ik volgens jou met deze inschrijving?

Hoewel het bijzonder op mij overkomt kan ik geen reden bedenken om deze inschrijving ongeldig te verklaren, mits hij verder aan alle eisen voldoet. Ik kan mij voorstellen dat er bij het vaststellen van de betalingstermijnen wat verschillen ontstaan maar dat is hier letterlijk een ‘centenkwestie’. Bovendien worden alle verschillen, hoe klein ook bij de betaling van de laatste termijn weer rechtgetrokken. Deze is immers gelijk aan de aannemingssom minus het reeds in de vorige termijnen betaalde bedragen.

Fijn, bedankt voor de antwoord. ik ben benieuwd wat we hier uiteindelijk mee gaan doen..
Bedankt Jacques, tot volgende keer.

Reageren? 
jacques.teunissen@crow.nl

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks de meest uiteenlopende vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.

6 december 2019

Ik ben het bijna helemaal met je eens maar toch zijn er 2 zaken die ook relevant zijn.

 1. Bij indexering is er wel degelijke behoefte aan een 3e decimaal zeker in zaken die bij ca € 0.01 of 0.02 per eenheid kosten (in de groensector en in beheer conform de kwaliteitscatalogus komt dat voor)
  Is er een prijsstijging van 3 % dan blijft de PPE altijd op € 0.01 staan. Maar bij dergelijke posten gaat het altijd om mega hoge hoeveelheden en is die tiende cent echt wel van belang.
  De oplossing kan op meerdere manieren maar soms is het handig om een administratieve bestekswijziging door te voeren met gesloten beurs. Je maakt van de eenheid m2 een eenheid are of ha en deelt de HVH door 100.
 2. Een 2e punt is waar je zelfs inhoudelijk niet geheel correct bent.
  Je antwoord is geënt op een bestek maar we hebben ook nog raamovereenkomsten. (Het valt me op dat jullie daar in je antwoorden maar zelden op in gaan en dat zou toch vaker wel moeten gebeuren).
  Misschien leuk voor het RAW café met dit onderwerp.
  Want bij een raamovereenkomst is er geen omkeermethode bij de eindafrekening dus wordt er ook niks rechtgetrokken aan het einde werk.
  Als de echte kostprijs dus PPE bijv. € 0,014 is, (een afronding van ca. 40 %, 4 tienden hoger dan € 0,01 maar kan ook 4 tienden van € 0,09 zijn) en de hoeveelheid is 1.000.000 m2 dan gaat het dus over € 4.000,= op de € 10.000. en dus uiteraard ook hier een invloed van 40 %.

Bepaald geen kattenpis. Dat wil de ON echt wel graag betaald zien.

Ron Reijnders
RABC@BestekKennis.nl

HomeGroepenRAW Vacatures