Nieuwsbericht

RAW-werkgroep Betonconstructies

6 april 2021 | 1 minuut lezen

Een van de RAW-onderwerpen die dit jaar wordt opgepakt met een werkgroep is het onderwerp Betonconstructies. In RAW opgenomen als hoofdstuk 42. Veel beheeractiviteiten kunnen we als beheerder zelf. Maar niet de belangrijkere wijzigingen. Daarvoor is een landelijke werkgroep nodig die in pariteit is samengesteld. Bestaande uit deskundigen die voorstellen en verbetersuggesties inbrengen vanuit ieders expertise. Naast de bekende resultaatsbeschrijvingen met teksten voor het samenstellen van besteksposten, ligt de focus vooral op actualisatie van de vaste generieke eisen in de RAW Standaard Bepalingen. Generieke eisen die worden gesteld aan het resultaat.

Belangrijkste aanleidingen voor herziening
De belangrijkste redenen voor actualisatie/herziening van hoofdstuk 42 Betonsctructies zijn:

  1. De forse ontwikkeling in NEN-EN en Eurocode is nog niet goed verwerkt in RAW. Criteria, Eisen en meetmethoden moeten hier op worden afgestemd en gecontroleerd.
  2. CUR-Aanbeveling 118 heeft de CUR-aanbevelingen 53, 54 en 55 vervangen. Die is al wel opgenomen in RAW-versie 2020, maar behoeft verfijning.
  3. CUR Aanbeveling 100 die de markt al lang gebruikt voor o.a. vlakheid van zichtbare betonoppervlakken ‘schoonbeton’ is nog steeds niet benut in RAW (zie bestaande tekst voor vlakheid (boven)vlakken van beton in ‘de Standaard’.

Heb jij een verbetersuggestie?
Laat het ons weten. De werkgroep neemt die straks mee bij haar werkzaamheden.

Overweeg jijzelf zo’n rol in deze RAW-werkgroep?
Neem contact op met onze contactpersoon voor dit project. Hij kan je meer vertellen.

Of wil je later graag het resultaat van de werkgroep beoordelen?
Iedere RAW-werkgroep levert een voorlopige tervisielegging op. Voor een procedure met landelijke tervisielegging voor commentaar.  www.raw.nl houdt je op de hoogte.

Contactpersoon: Jan Knol
Jan.knol@crow.nl

HomeGroepen