Nieuwsbericht

Het SSK-rekenmodel vereenvoudigt kostenramingen voor iedereen in de markt

13 april 2021 | 1 minuut lezen

6X2A9185-2-1.jpgDocent Joep van der Meer werkt al zijn hele carrière aan kostenramingen in de Infrasector. Samen met alle belanghebbenden, van ingenieursbureaus en aannemers tot CROW, werkte hij aan één nieuw en eenvoudig SSK-rekenmodel voor de hele markt. Joep verzorgt voor CROW de SSK-cursussen.

Het vernieuwde rekenmodel vind je in de Kennismodule Kostenmanagement van CROW.

Hoe kwam het SSK-rekenmodel tot stand?
“Een belangrijke insteek om te komen tot een landelijke werkgroep over kostenramingen was dat er te vaak kostenoverschrijdingen plaatsvonden. De Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) moest dit probleem niet alleen verhelpen, maar ‘de oplossing moest ook voor iedereen te gebruiken zijn’. 

Bij Rijkswaterstaat werd ooit een voorloper bedacht, genaamd de PRI-esystematiek. Vanuit een groeiende marktbehoefte zijn er meer partijen betrokken geraakt bij deze ontwikkeling. Denk aan Prorail, de aannemers (Bouwend Nederland), ingenieursbureaus, provincies en gemeentes. Hierbij heeft CROW als kennisplatform de verbinding tot stand gebracht en de kar getrokken.

Waarom is er gekozen voor één rekenmodel?
Uniformiteit en uitwisselbaarheid zijn daarin belangrijk. Je kunt handig kostenramingen uitwisselen over de verschillende voorbereidingsfases. Dit geldt voor alle partijen, van gemeente tot ingenieursbureau. Iedereen kan er mee werken, doordat het gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is. En je kunt bijvoorbeeld snel en eenvoudig terugkijken wat er 3 jaar geleden is berekend en hoe dat tot stand is gekomen.”

Waarom is er gekozen voor dit model?
“Je kunt in dit (Excel)model alles makkelijk integreren, vergelijken en instappen doordat het transparant is. Mensen van andere (markt)partijen kennen de methodiek ook allemaal, omdat die breed gedragen is. Zo is 1+1 al snel 2. Bovendien is die eenvoudig te gebruiken via de Excel toepassing en voor iedereen is dit standaard format hetzelfde ingedeeld.”

Lees het hele interview op CROW.nl

Meer weten over de cursussen:

HomeGroepen