Nieuwsbericht

Resultaat ringonderzoek 4-puntsbuigproef

10 juni 2021 | 1 minuut lezen

Onderzoeksapparatuur om eigenschappen van asfaltmengsels mee te onderzoeken, wordt regelmatig zelf gevalideerd en gecertificeerd. CROW begeleidt deze zogenaamde ringonderzoeken.

Onderzoeksapparatuur
Sinds de invoering van CE-markering van asfaltmengsels in 2007 hebben opdrachtnemers geïnvesteerd in onderzoeksapparatuur in de vorm van een vierpuntsbuigproef om functioneel onderzoek te kunnen uitvoeren op asfaltmengsels. De apparatuur wordt in grote mate ingezet in het typeonderzoek van asfalt zoals gespecificeerd in proef 62 van de Standaard RAW Bepalingen.

Door het uitvoeren van interne en externe kalibraties wordt de zekerheid van het goed functioneren van de onderzoeksapparatuur gewaarborgd.

Bekijk de resultaten van veertien testbanken

HomeGroepen