Nieuwsbericht

Maak kennis met RAW professional...Jan Knol

Profielfoto van Jan Knol
22 juni 2021 | 4 minuten lezen

Jan is in 2018 gestart bij team RAW, maar in zijn periode bij het ingenieursbureau Rotterdam was hij niet alleen in het reguliere werk betrokken bij RAW, maar ook bij vele landelijke werkgroepen. Vooral bij CROW en RAW.

Naam: Jan Knol
Werkzaam bij: Team RAW
Functie: Kenniswerker / projectmanager
Hobby’s: Naast mijn roeisport leef ik me graag uit in het ontwerpen en maken van allerlei dingen.

Hoe ben jij terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’?
Binnen CROW heb ik mogen werken voor veel verschillende onderwerpen. Het accent van mijn werk lag bij Infrastructuur, Milieu en Openbare Ruimte. In 2014 ben ik gevraagd bij te dragen aan het programmateam Nieuwe Ontwikkelingen van cluster Aanbesteden en Contracteren. Daar heb ik me volledig mogen inzetten op de ontwikkeling van (Basis)specificaties. Een contractvormonafhankelijke eisenbibliotheek waarin eisen zijn opgehangen aan objecten in plaats van de inhoud van een boek. De inhoud van RAW is daarin verwerkt; deels eisen die natuurlijk ook in een UAVgc-contract passen. Te gebruiken met ieders eigen contractsystematiek.

Hoe lang ben je hierin al werkzaam? 
Eind 2018 gestart bij Team RAW met deelbijdrage aan de productie van RAW 2020. Naast mijn werk voor Team Basisspecificaties, Begin 2019 is dat Team opgeheven. Vanaf 2019 voltijds actief voor Team RAW. 
Maar … contracteren is een fase in de bouwcyclus. In de praktijk ben ik al heel erg lang betrokken bij RAW. De belangrijkste contractvorm voor de decentrale overheid. In mijn periode bij het ingenieursbureau Rotterdam niet alleen in het reguliere werk betrokken bij RAW, maar ook bij vele landelijke werkgroepen. Vooral CROW en RAW.

Wat vind jij het mooiste aan je werk?
Het samenwerken met mensen die graag vakkennis inbrengen en delen vanuit theorie en praktijk. Resulterend in gedragen kennis op terrein van beleid, advies en ontwerp en beheer. Voor RAW geldt natuurlijk dat er veel is vastgelegd in contractsystematiek en harde eisen. Vraagt meer aandacht voor werkgroepen in pariteit, zeker bij eisstelling en zaken waar risicoverdeling in het geding is.

Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom de RAW-systematiek?
Ligt voor de hand gezien mijn geschiedenis. Een digitale contractvormonafhankelijke eisenbibliotheek met eisen opgehangen aan objecten. Gevuld met de inhoud van RAW. Te gebruiken met contractsystematiek UAV en UAVgc. Daarmee is de inhoud voor alle verschillende gebruikers beschikbaar in eenzelfde ‘taal’. Van opdrachtgever en opdrachtnemer t/m onderaannemer, leverancier en assetmanager. Voor contractmanagers en system engineers.

Geef aan bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden. 
Inhoudelijk ben ik vooral betrokken bij wegbouwkundige inhoud. Betonverhardingen als trekker van recente herziening. Maar ook bij betongerelateerde onderwerpen verspreid in RAW. Bij funderingen en elementenverhardingen meer in de rol van kennisoverdracht naar collega-RAW-er en 2e man. 
Conserveringswerken is een lopende werkgroep van mij stand heden, die aan de lat staat voor een herziening.
Verder ben ik dit jaar betrokken geraakt bij een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft: duurzaamheid! 
De RAW-systematiek willen we gebruiksklaar maken voor de Milieukostenindicator. Een deelprojectbijdrage vanuit Team RAW binnen het thema/programma Duurzaamheid van CROW, waar ik trekker van mag zijn. De eerder genoemde betonbranche met haar vele betonproducten behoort overigens tot de koplopersgroep met haar ‘Betonakkoord’ en gevalideerde, periodiek aan te scherpen MKI-waarden.
    
We zijn druk bezig met het vervolg op RAW 2020. Welke verbeterpunten zie jij in ontwikkeling met name op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW na 2020?
Misschien voorspelbaar in de lijn van milieubeleid en duurzaamheid?     
Persoonlijk zie ik de inhoud van RAW graag uitgebreid met halfverhardingen en beheereisen voor zandwegen. Beseffend dat dit kleine markten zijn. Minder gesloten verharding en meer doorlatende verharding draagt echter ook bij aan infiltratie en hittebeleid. Die versnipperde kennis samen met Team Infrastructuur toegankelijk maken en deels laten landen in RAW heeft vooralsnog het moeten afleggen in onze onvermijdelijke prioritering. Verwacht door toenemende aandacht voor milieu dat het er wel een keer van komt.
Houten objecten en houtconstructies is een uitbreiding die bij RAW hoog op het lijstje staat. En terecht m.i.. Vanwege de potentiële bijdrage in duurzaamheid als materiaalsoort. Maar ook omdat de inhoud van RAW daarmee aangevuld en geactualiseerd kan worden. Collega’s van Infrastructuur zijn bezig met een herziening van ‘Handboek hout in de GWW’ dat deels tevens voeding vormt voor RAW. 
    
Welke grote behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?
Wat we in het algemeen sterk voelen in de markt is de behoefte bij opdrachtgevers om geholpen te worden bij een duurzamere uitvraag. Met ambitieuze geïntegreerde contracten [UAVgc] met gunning op duurzaamheid is de impact erg groot op projectniveau. Met UAV-contracten, zoals RAW, is de mogelijke impact veel beperkter op projectniveau. De grote invloed en omvang in gebruik van RAW zorgt echter voor een grote impact! Groeiend naarmate de producenten en branches hun rol hierin oppakken. Daarnaast worden mogelijkheden EMVI bij RAW onvoldoende benut. Behoefte aan concrete succesvolle voorbeelden is er. Deling van die ‘best practices’ door opdrachtgevers en opdrachtnemers bleek in het verleden moeizaam. Ik hoop, maar verwacht ook, dat we met elkaar hier invulling aan gaan geven. Door een versterkte motivatie in de afgelopen jaren. EMVI met focus op gunnen op duurzaamheid. Concretisering binnen het thema duurzaamheid ligt voor de hand, gezien de prioriteit die dat thema heeft bij onze marktpartijen, en dus bij ons!

Inhoudelijk zie ik zelf nog veel eisen in RAW die m.i. niet meer thuishoren in een contract tussen een professioneel opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook zie ik dat het niveau van eisstelling soms net ietsje hoger, ietsje functioneler kan en zou moeten zijn. Ook om geen onnodige drempels in stand te houden voor wat meer duurzaamheid. 

Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek? 
Voor vragen en uitleg over de RAW-systematiek. 

Welke vraag over de RAW-systematiek zie jij vaak voorbijkomen? 
Praktijkvragen via de RAW Helpdesk bereiken mij alleen als de inhoud erg vakgebiedspecifiek is. De meeste vragen komen eigenlijk via mijn eerdere werk voor andere teams. Met name Team Infra en Openbare ruimte.