Nieuwsbericht

RAW-systematiek gebruiksklaar maken voor milieukostenindicator

23 juni 2021 | 1 minuut lezen

CROW en Ketenstandaard Bouw & Techniek bundelen hun krachten en gaan de inhoud van hun contractsystematieken RAW en STABU inrichten voor het gebruik van de milieukostenindicator (MKI). Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis, inzicht en netwerk.

MKI meet de milieubelasting in de keten. Het is een gestandaardiseerde methode om het LCA-milieuprofiel om te rekenen naar een eenvoudige, financiële waarde. In de Betonbranche zijn in mei jl. de MKI-waarden bij aanbestedingen aangescherpt en wordt elke twee jaar de lat een stukje hoger gelegd. Opdrachtgevers spelen daarin een belangrijke rol door die scherpere MKI-eisen op te nemen in hun aanbestedingsrichtlijnen. 

De overige branches kunnen niet achterblijven en daarom is het nu dé uitgelezen kans om de contractsystematiek van RAW en STABU hierop aan te passen. De MKI-data van de betonbranche worden als vertrekpunt genomen. Deze data gelden als de standaardwaarde van dat moment. Iedere branche/productgroep die daarna klaar staat, kan vervolgens ook worden opgenomen in RAW en STABU.

Meer lezen?

Meer informatie over hoe je MKI kunt benutten op contract- of productniveau lees je in de brochure ‘Inkopen met de milieukostenindicator’.
Lees ook het artikel op Cobouw van 26 maart jl.: ‘Betonakkoord pakt nu echt door, voor achterblijvers volgt de bezemwegen’ (volledig artikel achter inlog). 

28 juni 2021

Is hier ook al een tijdspad voor bekend en wat het eindresultaat zou moeten zijn?