Nieuwsbericht

RAW-helpdeskvraag: Hoe kan een bestekschrijver een obstakel goed opnemen in zijn maaibestek?

Profielfoto van Rob van Maanen
29 juli 2021 | 2 minuten lezen

Gemiddeld zit ik één dag in de week aan de helpdesk. Zo ook vorige week toen ik de volgende vraag binnen kreeg van Hovenier Eddy.

Ik: "Goedemorgen, u spreekt met Rob van Maanen van de CROW Helpdesk. Wat kan ik voor u doen?"

Eddy: "Goedemorgen, u spreekt met Hovenier Eddy, ik zit met het volgende;
Ik heb een maaibestek aangenomen en nu hebben mijn directievoerder en ik een discussie over 'obstakels'. Wat wordt er precies verstaan onder een obstakel? En het onderwerp 'obstakels' speelt bij ons meestal in (weg)bermen en parken. In het bestek staat; Maaien, inclusief maaien rondom obstakels. ……'punt'. Reflectorbordjes, speeltoestellen, bankjes, bomen, fietsklemmen, vangrails, hagen, ….Hoe kan een bestekschrijver dit (goed) in een bestek opschrijven, zodat er geen discussies ontstaat?"

Ik: "Tja, da’s een goede vraag. Maar eigenlijk is dat al duidelijk geregeld in de RAW-systematiek. Je moet het alleen even weten, of weten te vinden."

Wat zijn obstakels?

Eigenlijk alles wat je aan 'harde' voorwerpen tegen komt tijdens het maaien. Maar er wordt onderscheid gemaakt tussen 'alles en bomen'. Dit stamt nog uit het verleden. Per saldo komt het er op neer dat je in de directe nabijheid(rondom) van een boom je heel voorzichtig moet bijmaaien omdat we niet willen dat bomen tijdens het bijmaaien beschadigd worden. 

Wat wordt er onder bijmaaien verstaan?

Het bijmaaien van gras en kruidachtigen bij een boom binnen een afstand van 50 cm uit de stam.
Het bijmaaien van gras en kruidachtigen bij een obstakel binnen een afstand van 30 cm uit het obstakel.

En in de Standaard 2020?

In de Standaard is bepaald dat het bijmaaien rondom bomen géén deel uitmaakt van bijmaaien rondom obstakels.
Voor het bijmaaien rondom bomen dient de bestekschrijver altijd een (of meerdere) bestekpost in deel 2.2. van het bestek op te nemen.

Ik: "Eddy, om je een beeld te geven hoe dit in de Standaard 2020 per deelhoofdstuk verwoord en geregeld is, pakken we even de Standaard erbij."

Samen zijn we de onderstaande 'hfd-par-art.' in de Standaard 2020 doorgelopen en gekeken naar de termen 'maaien, obstakels en bomen'.

Water en Watergangen       51 11 02 / 51 11 03 / 51 12 03 / 51 14 01 / 51 15 01
Gras en Kruidachtigen 51 21 02 / 51 21 03 / 51 25 01
Sportvelden    51 31 01 / 51 31 01

(leestijd ca.3 minuten)

Eddy: "Ja, nu is het me duidelijk hoe het 'bijmaaien' in de Standaard 2020 geregeld is 😊."

In geval van 'beeldkwaliteit' is het iets anders geregeld. In de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR 2018) is er en aparte beeldmeetlat opgenomen: 'Groen-gras en kruidachtige-grashoogten rondom obstakels én bomen'. 

Vond je dit een verhelderend en/of nuttig stukje?

Voor meer informatie over dit vraagstuk, en ook veel andere leuke onderwerpen, bekijk ook eens het overzicht RAWeetjes

Met vriendelijke groet,

Rob van Maanen
CROW

Profielfoto van Ron Reijnders
10 augustus 2021
Profielfoto van Ron Reijnders
10 augustus 2021

Een hek (afrastering) als bijzonder obstakel verdiend hierbij nog extra aandacht.
1. de eenheid st is daarbij een instinker want een hek kan wel een kilomter lang zijn. De eenheid m ligt dan veel meer voor de hand. 
2. 1 of 2 zijdig: vaak is er een hek als obstakel  maar is de vraag moet de andere zijde ook worden gemaaid? 
3. die andere zijde is vaak van een andere grondgebruiker waardoor je er niet of nauwelijke bij kan. 
Zorg dat al die vragen in het bestek (EN OP TEKENING) duidelijk is aangeven.      

Profielfoto van Ron Reijnders
10 augustus 2021
Profielfoto van Ron Reijnders
10 augustus 2021

Nog een leuk aspect:
Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor behoud van bloemrijke vegetatie.
Gaat CROW hier ook nog extra aandacht aan besteden?
Voorbeeld: "Bijmaaien maar kruidachtigen laten staan" 
Probleem: Bij zitbanken maar ook waar een obstakel in of nabij een voet- of fietspad is gelegen is het dan wel zo handig als daar een uitzondering wordt gemaakt.
Functioneel: men moet de zitbank probleemloos kunnen gebruiken en omheen kunnen lopen en een obstakel in een voetgangers- of fietszone veilig kunnen passeren. Hierbij uitgaan van het horizontaal zijn van de stengel en de te verwachten groeilengte van het gewas tot de volgende ingreep.  
Op die plekken hinderlijke begroeiing te allen tijde verwijderen zoals: distels, brandnetels, berenklauw, braamopslag etc.  Het zou mooi zijn als dit ook in en tussenrelease zou worden verwerkt.