Nieuwsbericht

Maak kennis met RAW professional en advocaat …Joost Haest

Profielfoto van Barbara Hasselaar
24 augustus 2021 | 5 minuten lezen

We maken deze keer kennis met Joost Haest, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht als compagnon bij Severijn Hulshof advocaten.

Een ware ambassadeur voor RAW, geeft 2 jaarlijks een interne juridische sessie aan alle RAW en aanbestedingsconsulenten van CROW over RAW in de juridische praktijk. En kan tegenwoordig gerust zeggen iedere dag wel bezig te zijn met minimaal 1 (juridisch) vraagstuk en dat de RAW systematiek een van de belangrijkste onderdelen is binnen zijn eigen praktijk.

Zijn wens voor RAW? Het zou goed zijn voor de RAW praktijk als het kennis niveau bij alle betrokken partijen nog verder omhoog gaat. Daar kunnen we vanuit CROW en RAW zeker wat mee.

Naam: Joost Haest
Werkzaam bij: Severijn Hulshof advocaten
Functie: advocaat bouw- en aanbestedingsrecht
Hobby’s: tennissen doe ik veel. Sinds 3 jaar is er zelfs het Severijn Hulshof open tennistoernooi in mijn woonplaats Voorschoten. Verder ben ik graag in de weer met onze tweeling van zeven, vaar ik heel graag met onze sloep en als ik wat meer tijd heb ga ik graag zeilen.

Hoe ben jij terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’ vanuit jouw expertise? 

In 2009 ben ik in dienst getreden bij Severijn Hulshof advocaten en ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de RAW systematiek. Op mijn vorige twee kantoren had ik me al heel veel bezig gehouden met het bouwrecht, en op de universiteit Tilburg heb ik in 2003 ook heel bewust het keuzevak bouwrecht gevolgd. Maar echt contact met het RAW werkveld was er bij die kantoren en op de universiteit niet. Dat contact is er pas gekomen op mijn huidige kantoor, waar ik inmiddels sinds 2014 compagnon ben.

Hoe lang ben je hierin al werkzaam? 

Sinds 2009, waarbij ik ieder jaar actiever werd binnen het RAW werkveld. Dat is de laatste jaren dermate gegroeid dat ik nu durf te stellen dat ik iedere dag wel bezig ben met minimaal 1 (juridisch) vraagstuk en dat de RAW systematiek een van de belangrijkste onderdelen is binnen mijn eigen praktijk. Als je op internet of in de juridische vakbladen zoekt op juridische RAW kwesties dan is de kans groot dat ik betrokken ben geweest als advocaat / adviseur of dat ik er een artikel of noot over geschreven heb.  

Wat vind jij het mooiste aan je werk?

Het mooiste vind ik om de RAW en bouwpraktijk te kunnen vertalen naar het juridische en andersom. Ik kom uit een aannemersfamilie en heb vroeger als bijbaantje ook in de bouw gewerkt, dus ik weet vrij aardig hoe het er in de bouw aan toe gaat. Ik had niet direct twee rechterhanden, maar ik begrijp wel waar partijen mee worstelen en hoe ik dat aan het juridische kan koppelen. Verder houd ik enorm van de afwisseling tussen adviseren en procederen. Ik heb iedere dag echt heel veel plezier in mijn werk.   

Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom de RAW-systematiek?

Het zou goed zijn voor de RAW praktijk als het kennis niveau bij alle betrokken partijen nog verder omhoog gaat. Ik kom nu veel te vaak tegen dat een partij meent RAW technisch gelijk te hebben omdat ze het al twintig jaar zo doen. Of dat partijen basale RAW leerstukken miskennen, of met een UAV-GC bril naar een RAW bestek kijken. In het kader van kennisverbetering heb ik onlangs nog gepleit voor een wat actievere rol van CROW, bijvoorbeeld door veelvuldiger de RAW bestekscheck in te zetten om de echt slechte RAW bestekken (die er helaas steeds meer zijn) vroegtijdig te tackelen. https://www.raw.nl/over-raw/raw-ondersteuning/raw-bestekscontrole 

Geef aan bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden.

Ik ben niet betrokken bij werkgroepen of RAW thema’s, maar er zijn wel hele nauwe banden met CROW. Zo geef ik ongeveer twee keer per jaar een interne juridische sessie aan alle RAW en aanbestedingsconsulenten van CROW over RAW in de juridische praktijk, ben ik geregeld spreker op CROW bijeenkomsten en congressen, verzorg ik af en toe columns of artikelen in CROW nieuwsbrieven, met Jacques Teunissen en Mark Van der Sluys van CROW heb ik enige tijde geleden het eerste digitale RAW café georganiseerd (met allerlei juridische RAW actualiteiten), word ik regelmatig benaderd door CROW consulenten om te sparren over (juridische) RAW discussies, word ik zo nu en dan uitgenodigd door werkgroepen van CROW om een RAW onderwerp nader toe te lichten, heb ik mijn input gegeven bij de aanpassing van de nodige RAWeetjes en ik ben actief op het forum van RAW.nl. Ik probeer ook 1x per jaar een RAW cursus te volgen bij CROW.

We zijn druk bezig met het vervolg op RAW 2020. Welke verbeterpunten zie jij in ontwikkeling met name op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW na 2020?

Ik ben en blijf natuurlijk jurist, dus ik moet mij vooral niet te veel bemoeien met de technische inhoud. Ik beperk me dan ook graag tot hoofdstuk 01, de algemene en administratieve bepalingen. Die bepalingen moeten vooral niet juridischer worden. Zo werd er bijvoorbeeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard RAW bepalingen 2010 gesproken over “een onvolkomenheid die zich op grond van jurisprudentie leent voor herstel”. Dat vond ik geen goede bepaling, en gaf juist veel onduidelijkheid. Die bepaling is gelukkig weer verdwenen in de 2015 en 2020 versie. 

Welke grote behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

Ik mis heel erg een in 1 document gebundelde handleiding bij de RAW. In het verleden was zo’n gebundeld document beschikbaar, maar bij de laatste versies van de Standaard RAW bepalingen moeten we het doen met de handleiding per (deel-)hoofdstuk in de digitale CROW omgeving. Ik heb die (deel)hoofstukken in 2016 een keer laten bundelen in 1 document door een student stagiaire (dat was echt even een klus), maar nu de Standaard RAW bepalingen 2020 er zijn zou dat nog een keer moeten gebeuren. Daarom nogmaals een oproep aan CROW om voor zo’n gebundeld document zorg te dragen. En ook zou ik willen pleiten voor een betere, stabielere, gebruiksvriendelijkere online kennisbank. Ik maak veel gebruik van de online CROW kennismodules (zoals de jaarlicentie “kennismodule contracteren”  waar je alles over de RAW systematiek kunt vinden) maar die digitale omgeving kan naar mijn mening echt beter. 

Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek? 

Men kan bij mij terecht voor alle juridische vraagstukken ten aanzien van de RAW systematiek. Zowel in de aanbestedingsfase als ook in de uitvoeringsfase. Adviseren, procederen, onafhankelijk (bindend) advies etc. Ook vind ik het erg leuk om mee te werken aan kennisoverdracht middels het verzorgen van lezingen, presentaties etc.

Welke vraag over de RAW-systematiek zie jij vaak voorbijkomen? 

In mijn advocaten praktijk zijn dat toch wel met afstand de vragen over de geldigheid van inschrijvingen bij aanbestedingen op RAW bestekken, en dan met name de inschrijvingsstaat. Dus vragen over nul euro uitvoeringskosten, bestekspost vergeten af te prijzen, bedragen verkeerd overgenomen, nota van inlichtingen niet correct verwerkt, prijs per eenheid te hoog of te laag, negatieve bedragen ingevuld etc. Jacques Teunissen van CROW noemde het in een blog in 2016 “de foutenfabriek” en liet een ballonnetje op om de inschrijvingsstaat maar helemaal af te schaffen. Daarop heb ik toen  geantwoord dat me dat geen goede oplossing lijkt (daar sta ik nog steeds achter), maar ik ben het wel Jacques eens dat hier echt wat moet veranderen. 

Aan welke RAW-expert geef jij het estafettestokje door? En waarom?

Ik geef het stokje graag door aan Hanna Stoop van Bakker & Spees. Hanna is product specialist voor alles wat met RAW software en systematiek te maken heeft en is op dat vlak een wandelende encyclopedie. Ik ben erg benieuwd naar haar ervaringen met het RAW werkveld en met name naar haar gedachten over verbeterpunten en behoeften op het gebied van de RAW systematiek.