Nieuwsbericht

Beter asfalt begint met ‘meten is weten’

29 november 2021 | 1 minuut lezen

Hoe verbeter je de uitvoeringskwaliteit van asfalt en kom je tot data-gedreven areaalbeheer en voorspellend onderhoud? In dit eerste deel van een tweeluik interviews komen Kees Driedijk (provincie Noord-Brabant), Marco Oosterveld (BAM) en Seirgei Miller (Universiteit Twente) aan het woord over de bijzonderheden rondom de Asfalt-Impuls pilot N638, de provinciale weg tussen Zundert en Rucphen.

Asfalt is gebaat bij gelijkmatigheid. We spreken pas over een goede laag als die per vierkante meter op dezelfde wijze is samengesteld en aangelegd. Dat voorkomt immers onnodige reparatie en onderhoud en verlengt de levensduur. Door slimmer te meten in een verse laag asfalt, is dat proces van binnenuit te verbeteren. Dat blijkt ook uit het pilotproject in Noord-Brabant, waar asfaltonderzoek plaatsvindt rondom onderhoud aan de N638, de provinciale weg tussen Zundert en Rucphen.

Achtergrond

Het pilotproject in Noord-Brabant maakt deel uit van het programma Asfalt-Impuls. De doelstelling van Asfalt-Impuls is op de eerste plaats het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat moet leiden tot lagere onderhoudskosten en minder verkeershinder. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gehele asfaltketen. Asfalt-Impuls is een programma met verschillende projecten waarin alle stakeholders hun inbreng hebben. Het is daarmee een programma voor en door de sector.

Rondom het onderhoudsproject N638 lopen twee pilots tegelijkertijd binnen het Asfalt-Impuls programma; één voor de werkgroep Kwaliteitsborging en één voor de werkgroep HighTech=LowCost

Tweeluik interviews

In twee interviews willen we iets dieper ingaan op de bijzonderheden rondom de pilot. In het eerste deel aandacht voor de opdrachtnemer, de opdrachtgever en de Universiteit Twente. Aan het woord komen Kees Driedijk namens provincie Noord-Brabant, Marco Oosterveld namens aannemer BAM en Seirgei Miller namens Universiteit Twente. In deel twee, dat binnenkort gepubliceerd wordt, komen de partijen aan bod die het proces verder hebben begeleid.

Lees het volledige artikel "Beter asfalt begint met ‘meten is weten".

Meer lezen over Asfalt en RAW.

HomeGroepenRAW Vacatures