Nieuwsbericht

RAW Helpdeskvraag: Risicoregeling én indexeringsregeling van toepassing?

Profielfoto van Niek van Onna
17 februari 2022 | 2 minuten lezen

Goedemorgen u spreekt met de helpdesk van CROW. Ik bel u naar aanleiding van uw vraag, schikt dat even?

Goedemorgen, jazeker fijn dat u belt. Ik heb een vraag over een RAW-raamovereenkomst die wij hebben aangenomen. We begrijpen niet helemaal hoe we de indexering moeten toepassen.

Daar kan ik u waarschijnlijk wel mee op weg helpen. Welke bepalingen zijn opgenomen in Deel 3 van het bestek?

Het onderstaande staat in het bestek. Als ik het goed lees hebben we recht op een vergoeding op basis van de risicoregeling én mogen we de prijzen per eenheid elk contractjaar indexeren. Dat is mooi!

Dat zou je zo kunnen lezen. Ik zie dat de bestekschrijver zich nog even moet verdiepen in de risicoregeling en indexeringsregeling voor raamovereenkomsten. Dit zijn twee verschillende regelingen om prijsschommelingen te verrekenen.

Oké, maar welke had hij moeten gebruiken dan?

Voor RAW-raamovereenkomsten zijn teksten beschikbaar die te gebruiken zijn om jaarlijks de prijzen per eenheid te verhogen of verlagen (indexeren). Hierbij worden de CBS indexcijfers voor de GWW gebruikt. Dus niet de consumentenindex waarnaar dit bestek verwijst. De bestekschrijver vindt deze teksten in de catalogus bepalingen in de bestekschrijfsoftware. Ik stuur je ook een link met een interessant artikel. Aan het begin van een contractjaar worden de prijzen per eenheid geïndexeerd. Alle nieuwe deelopdrachten worden verstrekt op basis van de nieuwe prijzen per eenheid.

Top, dankjewel. Maar hoe gaan we hier nu mee om in dit project?

De risicoregeling toepassen bij raamovereenkomsten is lastig. Daarom is de risicoregeling uitgesloten voor RAW-raamovereenkomsten in artikel 01.21.05 lid 05 de Standaard 2020:

“Het bepaalde in paragraaf 01.04 is niet van toepassing, tenzij de RAW-raamovereenkomst anders vermeldt.”

Er zijn wel bepalingen opgenomen in 01.04 Deel 3, maar de risicoregeling is niet nadrukkelijk van toepassing is verklaart. Mijn advies is alsnog op basis van de gestandaardiseerde teksten uit de ‘RAW-Catalogus bepalingen’ de juiste indexeringsregeling overeen te komen. Je kunt  in de berekening de indexcijfers van het CBS voor de grond weg en waterbouw gebruiken. De teksten voor indexering vind je ook terug in de teksten opgenomen in de jaarversie 2020 vanaf pagina 22. De bestekschrijver kan altijd CROW om hulp vragen voor toekomstige projecten.

Dat klinkt als een redelijke oplossing voor ons en de opdrachtgever, ik ga het voorstellen en geef de tip door aan de bestekschrijver. Bedankt en fijne middag!

Fijn dat ik u weer op weg heb kunnen helpen. Mochten er nog vragen zijn weet u ons te vinden.

Benieuwd naar meer uitgewerkte RAW helpdeskvragen? Bekijk deze op RAW-helpdeskvragen.