Nieuwsbericht

RAWeetjes aangevoerd bij kort geding

Profielfoto van Mark van der Sluys
12 september 2022 | 1 minuut lezen

Afgelopen 29 juli heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in een geschil rondom een korting in een inschrijvingsstaat.

In de uitspraak rondom het geschil wordt hierbij verwezen naar de serie RAWeetjes die is gepubliceerd op RAW.nl
Het gaat hierbij in dit geval naar alle waarschijnlijkheid om het RAWeetje ‘Kan de inschrijver een korting opnemen in de inschrijvingsstaat?’
Het gebruik van een RAWeetje binnen gerechtelijke uitspraak laat zien dat deze van groot belang zijn voor onze gebruikers en dat we als RAW-team ook zorgen dat deze actueel en juist zijn.

Inhoud kort geding

Het kort geding was aangespannen door Kumpen N.V. versus twee Gemeenten. De betreffende Gemeenten hebben gezamenlijk via een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure een RAW-raamovereenkomst op de markt gebracht die bestaat uit twee losse percelen.

In deel 3 van de betreffende RAW-raamovereenkomst is expliciet aangegeven dat het een inschrijver niet is toegestaan eenmalige kortingen op te nemen in de inschrijvingsstaten.

De betreffende inschrijver heeft echter wél een korting opgenomen – in de vorm van een percentage ten opzichte van het subtotaal afgerond op een tiende met vermelding van het daaruit volgend bedrag.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is een procentuele korting iets wezenlijk anders dan een eenmalige korting en strekt het verbod zich dus niet mede uit tot procentuele kortingen. Uit het voorgaande volgt dat de Gemeenten de bewuste inschrijving van Kumpen N.V. ten onrechte ongeldig hebben verklaard. Nu niet ter discussie staat dat Kumpen N.V. met de laagste prijs heeft ingeschreven, dient de Opdracht, voor zover de Gemeenten nog tot gunning wensen over te gaan, in een nieuwe gunningsbeslissing aan Kumpen N.V. te worden gegund.

De volledige uitspraak is hier terug te lezen

Meer RAWeetjes
Wil je meer RAWeetjes lezen? We hebben deze voor je gebundeld op RAW.nl
Heb je zelf nog een thema waarvoor uitleg in een RAWeetje nuttig kan zijn, laat dit dan ook weten via: barbara.hasselaar@crow.nl