Nieuwsbericht

RAW en Duurzaamheid in 2030; zo doen we dat!

Profielfoto van Barbara Hasselaar
30 maart 2023 | 1 minuut lezen

Het is duidelijk dat wanneer we als CROW stappen willen zetten rondom de verduurzaming van de RAW-systematiek, we dit niet alleen kunnen. We hebben de markt, gebruikers, opdrachtgevers en opdrachtnemers hierbij nodig.  
Om inzichtelijk te krijgen welke stappen er gezet moeten worden om aan de doelstellingen 2030 te voldoen is het Position Paper RAW en Duurzaamheid in 2030 opgesteld door Joost Fijneman. 

Dit position paper gaat in op de rol die de RAW-systematiek kan spelen en de bijdrage die het kan leveren in de transitie naar het klimaatneutraal en circulair aanleggen én onderhouden van infrastructurele werken in 2030. 
Daarbij hebben we de volgende vier stappen voor ogen: 
1. Bundelen, trechteren en vastleggen van bewezen, duurzame oplossingen 
2. Een duurzame basis als springplank voor verdere ontwikkelingen 
3. 10.000 (steeds) duurzame(re) contracten 
4. Het einde van duurzaamheid – de nieuwe basis voor aanleg en onderhoud van infrastructuur 

This is how we do it! 
Download hier het Position Paper ‘RAW en Duurzaamheid in 2030’ 

Meer weten over duurzaamheid in RAW?
Neem dan contact op met projectleiders Mark van der Sluys (mark.vandersluys@crow.nl) en Tom de Water (Tom.dewater@crow.nl).