Nieuwsbericht

Wist je dat de RAW-systematiek ook een Handleiding heeft?

Profielfoto van Dik Berkheij
14 november 2023 | 2 minuten lezen

Als we een nieuwe televisie, laptop of stofzuiger kopen is het handig om even de handleiding door te lezen. Iedere televisie werkt toch net even anders en zo voorkomen we ‘verkeerd’ gebruik. Door de handleiding door te nemen vinden we ook uit wat we allemaal met het apparaat kunnen, misschien wel meer dan we in eerste instantie dachten bij aankoop.

Wist je dat de RAW-systematiek ook een handleiding heeft? Ik ben van mening dat deze systematiek zeker wel gecompliceerder in elkaar zit dan die van een stofzuiger. Het is natuurlijk ook een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer met alle juridische afspraken daarin meegenomen. Dus dan is het van groot belang dat je weet hoe de systematiek werkt.

Waar te vinden?
De handleiding heeft lange tijd wat verborgen gestaan in de Kennisbank Contracteren. Om het gebruik van deze handleiding te stimuleren is deze onder handen genomen en omgezet naar een PDF die te vinden is op RAW.nl. Natuurlijk blijft de handleiding ook beschikbaar via de kennismodule Contracteren.
Goed om te vermelden dat het hier gaat om de Algemene Handleiding Hoofdstuk 00 van de RAW systematiek.

Wat biedt de handleiding?
In de handleiding wordt uitgelegd hoe met de RAW-systematiek een evenwichtig bestek is op te stellen. De diverse delen van een bestek worden doorlopen en per deel worden alle relevante zaken benoemd. 

Belangrijk om te vermelden is dat de handleiding een toelichting van CROW is op de RAW-systematiek en geen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. 

In de handleiding wordt per hoofdstuk een inhoudsopgave van de aanwezige deelhoofdstukken gegeven.

Per deelhoofdstuk van de werkcategorische hoofdstukken is dan weer een indeling aangehouden die, afgezien van zaken die spelen in de aanbestedingsfase, overeenkomt met de indeling van het standaard bestek. In een werkcategorisch deelhoofdstuk wordt zo nodig een algemene toelichting gegeven bij de resultaatsbeschrijvingen en bepalingen van het betreffende onderdeel, vervolgens wordt de besteksindeling gevolgd.

Waar te vinden?
We hopen dat met het ‘meer openbaar’ maken van deze handleiding, we meteen het gebruik hiervan stimuleren. En net als bij een handleiding van een televisie je er uiteindelijk meer uithaalt dan je in eerste instantie had gedacht.
De handleiding staat op RAW.nl/documenten

Vragen?
Heb je nog vragen over het gebruik van de handleiding? Die kun je stellen aan de RAW-helpdesk. Dat kan via dit formulier.
Heb je tips voor aanvullingen of verbeteringen van de handleiding? Die kunnen gestuurd worden naar Dik.Berkheij@crow.nl

Binnenkort hopen we ook de Handleiding van Hoofdstuk 01 met jullie te delen.