Document

RAW-systematiek; Handleiding Hoofdstuk 00

Profielfoto van Dik Berkheij
14 november 2023 | 1 minuut lezen

In de handleiding wordt uitgelegd hoe met de RAW-systematiek een evenwichtig bestek is op te stellen. De diverse delen van een bestek worden doorlopen en per deel worden alle relevante zaken benoemd. 

Belangrijk om te vermelden is dat de handleiding een toelichting van CROW is op de RAW-systematiek en geen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. 

In de handleiding wordt per hoofdstuk een inhoudsopgave van de aanwezige deelhoofdstukken gegeven.

Per deelhoofdstuk van de werkcategorische hoofdstukken is dan weer een indeling aangehouden die, afgezien van zaken die spelen in de aanbestedingsfase, overeenkomt met de indeling van het standaard bestek. In een werkcategorisch deelhoofdstuk wordt zo nodig een algemene toelichting gegeven bij de resultaatsbeschrijvingen en bepalingen van het betreffende onderdeel, vervolgens wordt de besteksindeling gevolgd.

1 document toegevoegd