Uitgelicht

1001+ begrippen en definities gebundeld in CROW thesaurus

Op zoek naar begrippen en definities van CROW?

Nieuws

Actualisering hoofdstukken 26 en 28: Kabelwerk en Gas- en waterleiding

De komende tijd gaan we de hoofdstukken 26 Kabelwerk en 28 Gas- en waterleiding actualiseren en herzien.

RAW krijgt jaarlijks nieuwe release

Ieder jaar komt er in september een wijziging op de laatste jaarversie uit.

Op de agenda

28 september

Opleiding Directievoering UAV voor de GWW

Wilt jij op juiste wijze invulling kunnen geven aan de rol van directievoerder...

14 september

Cursus beeldkwaliteit in RAW

Hoe zet je ‘Beeldkwaliteitsystematiek’ in als er gewerkt wordt met...

RAWeetjes

Waar staan de kenmerken ‘H’ en ‘R’ voor in bestekschrijfsoftware?

Een ‘RAWeetje’ uit de serie met veel gestelde vragen van RAW-gebruikers.

Wat heeft eigendom van bouwstoffen te maken met vrijkomende materialen?

Een ‘RAWeetje’ uit de serie met veel gestelde vragen van RAW-gebruikers.

Documenten

RAW teksten Aziatische duizendknoop publicatie grondwerk

De teksten voor grondwerk zijn nog niet in de RAW-jaarversie opgenomen. Bestekschrijvers zullen deze teksten zelf moeten overnemen in hun bestek.

RAW teksten Aziatische duizendknoop publicatie maaien

De teksten voor maaien zijn in de RAW-jaarversie 2020 al beschikbaar in de Catalogus met resultaatsbeschrijvingen en de Catalogus met bepalingen.

Vraag & Antwoord

4 dagen geleden

Gebruikers gezocht van de CROW kennismodule Contracteren en NEN Connect

Pilot CROW - NEN Onlangs is CROW samen met de NEN een pilot gestart om te onderzoeken wat de meerwaarde is ten aanzien van het plaatsen van ‘deeplinks’ vanuit de Kennismodule Contracteren naar NEN normen en visa versa. Door het aanbrengen van deze deeplinks ontstaat de mogelijkheid voor een...
1 maand geleden

Zijn biljet en staat besteksbijlagen of niet?

Zijn de inschrijvingsstaat en het inschrijvingsbiljet onderdeel van het bestek in juridische zin? De UAV 2012 bepaald alleen dit: het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van...
HomeGroepen