Uitgelicht

Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden gereed

Het kabinet gaat de aanbestedingspraktijk van overheden verder professionaliseren.

Nieuws

Maak kennis met RAW professional …Jack Hoogstra

"Mooi om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Nederland", zo geeft Jack aan.

Hoe haal jij meer uit RAW.nl?

Eén platform voor kennis, projecten, nieuws, en nog veel meer omtrent de RAW-systematiek.

Op de agenda

22 april

Online themasessie Tijdelijke Verkeersmaatregelen in RAW op 22 april om 13:30 uur

Online

Tijdens deze themasessie nemen we jou als RAW-gebruiker mee in de grootste...

RAWeetjes

Waar staan de kenmerken ‘H’ en ‘R’ voor in bestekschrijfsoftware?

Een ‘RAWeetje’ uit de serie met veel gestelde vragen van RAW-gebruikers.

Wat heeft eigendom van bouwstoffen te maken met vrijkomende materialen?

Een ‘RAWeetje’ uit de serie met veel gestelde vragen van RAW-gebruikers.

Documenten

RAW teksten Aziatische duizendknoop publicatie grondwerk

De teksten voor grondwerk zijn nog niet in de RAW-jaarversie opgenomen. Bestekschrijvers zullen deze teksten zelf moeten overnemen in hun bestek.

RAW teksten Aziatische duizendknoop publicatie maaien

De teksten voor maaien zijn in de RAW-jaarversie 2020 al beschikbaar in de Catalogus met resultaatsbeschrijvingen en de Catalogus met bepalingen.

Vraag & Antwoord

6 dagen geleden

Niet leesbare NSX bestanden

Bij het uitbrengen van een nota kan in software van Bakker&Spees bij de wijzigingtekst ook de romptekst van de gewijzigde post herhaald worden. Dit leverd problemen op wanneer het .NSX bestand ingeladen wordt in IBIS software. Dit zorgt voor problemen bij het verwerken van een nota door...
3 weken geleden

Praktijkvraag beeldbestek: hoe ga je om met bijplaatsingen en verkeerd aangeboden afval binnen een beeldbestek voor zwerfafval grof / grof vuil?

CROW kreeg onlangs een vraag over onderstaande praktijksituatie. Formeel staat de gemeente in haar recht, denk ik, maar eigenlijk is sprake van een samenwerking en zou je hierover praktische afspraken willen maken. Hoe gaan andere gemeenten hier mee om? De case: Onlangs heeft de betreffende gemeente...
HomeGroepen