Welke 2 gemeentes willen een podium in mijn sessie op de 'Dag van de Circulariteit'?

Op 12 oktober verzorg ik een sessie 'Duurzaamheid in RAW' op de Dag van de Circulariteit in Veenendaal. Ik wil daar graag 2 gemeentes aan het woord laten die vertellen hoe zij er in geslaagd zijn om duurzaamheid in hun RAW contracten te vertalen. Vind jij het leuk om jouw succes te delen met...

kan ik meer dan 9 volgposten onder een "nulpost" kwijt?

ik wil 11 volgposten aan een nulpost toevoegen dan ontstaat zeg maar de post 101010, 101011....101019 maar dan krijg ik of een nieuwe nulpost (101020) wat niet de bedoeling is of  de post 101021. Dan lijkt het er echter op dat de nulpost 101020 ontbreekt. Mag ik dit zomaar doen of moet ik de...

Hebben de "opbrengsten" zoals in de 01.01.06 lid 02 (raamovereenkomst) alleen betrekking op materialen of ook op financiën.

Stel; de hoofdaannemer heeft ingeschreven met een eenheidsprijs van € 5,-- p/m2 voor de resultaatverplichting. De aannemer heeft ingeschreven met staartkosten m.b.t. de W&R van 10% waarvan de Winst is bepaald op 5% als ook het Risico. De aannemer loopt gedurende de overeenkomst tegen een onderaannemer...

Is er een overzicht van rechten en plichten van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever vanuit de UAV

Kan me voorstellen dat dit al bekend is. Mag ook een processchema zijn, op onderwerpen.

CBS indexering in traditioneel RAW bestek mogelijk??

Is het met de Standaard 2020 mogelijk om met tekstuele aanpassingen aan de bepalingen 01.21 de indexering van CBS op een traditioneel RAW bestek toe te passen? (Geen raamovereenkomst) En dat per kwartaal te doen.

niet kostenhomogeen

Goedemiddag, De bestekpost op de foto zit in een concept bestek dat ik heb verstuurd naar 1 van onze opdrachtgevers en zoals iedereen kan zien krijg ik daarbij de opmerking vanuit de opdrachtgever dat de post niet kostenhomogeen is. Alleen naar mijn mening is de betreffende post wel kostenhomogeen en...

Hoe om te gaan met extreme reistijd bij storingen?

Onderstaande tekst kwam ik tegen in mijn zoektocht naar ondersteuning in een discussie met een aannemer over de grote hoeveelheid reistijd die deze (in onze optiek) opvoert voor het verhelpen en oplossen van storingen in de drukriolering binnen de gemeentegrens van de betreffende gemeente.   Alleen...

Is het mogelijk om het bestek aan het eind van 2022 te beëindigen door de aannemer wegens te hoge onvoorzien kosten de afgelopen jaren. De eenzijdige verlenging is niet 2 maanden van te voren aangekondigd.

Tijdsbepaling De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 12 maanden met ingang van 01 december 2018, met een optie op 2 maal verlenging. In het geval van een eerste verlenging zal dit gelden voor een periode van 24 maanden, tot 01 december 2021. Een eventuele tweede verlenging geldt voor een...

Over welk thema moeten we een sessie organiseren op het RAW congres op 9 juni 2022?

In het kader van 50 jaar RAW organiseren we op 9 juni 2022 het RAW congres. Daar willen we RAW inhoud en het jubileumjaar, en dus feest, met elkaar combineren. Het congres is voor jullie als gebruikers van de RAW-systematiek. Daarom zou ik graag willen weten welke onderwerpen/thema's jullie...

Uitvoeringseenheid asfalt

Aannemer heeft uitvoeringseenheden kleiner als 1000m2 aangebracht die kwalitatief in het kortingsgebied vallen (verdichting/holle ruimte/laagdikte). Conform de standaard  2015 81.24.07 lid 2. worden er geen kortingen opgelegd. Welke maatregel is dan van toepassing ?