Profielfoto van John van Santen

post opbreken funderingslaag geeft aan dikker dan 20cm fundering, bij welke dikte is er recht op bij betaling? dikte is 35cm

031020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F                               . . . . . Betreft: het verwijderen van een teervrije funderingslaag.                             . . . . . Situering: n.t.b.                          ...
Profielfoto van Robert de Beer

Hoort het verdichten en profileren van fundering (steenmengsel) in de posten ?

Wij hebben een Raamoberkomst op een langdurig project. Daar staan heel wat posten in over het aanbrengen van de fundering. Hoort in deze post het verdichten en profileren? Voor de posten van het aanbrengen van het zand wordt dit namelijk appart genoemd. In de bijlage even twee voorbeelden van de...
Profielfoto van Michel van Wersch

Waarom zie ik de vaste staartposten 92, 93 en 94 (uitvoeringskosten etc.) niet terug in deel 2.2?

De vaste vaste staartposten 92, 93 en 94 betreft uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Hier zal de inschrijver een percentage moeten vermelden. Deze posten zijn wel te zien op de inschrijfstaat maar niet in deel 2.2. Klopt het dat deze niet door de gebruiker toe te voegen zijn?...
Profielfoto van Atse ter Braake

Bij nota van inlichtingen rsx-bestand toevoegen van het 'werkbestek'.

Ik werk anderhalf jaar bij mijn huidige werkgever. Ik ben altijd gewend om een RAW-bestand (nsx) als nota op te sturen, samen met eventueel gewijzigde tekeningen en bijlagen. Nu heb ik hier een discussie, omdat mijn leidinggevende wil dat er ook een 'werkbestek' (dus bestek inclusief nota van...
Profielfoto van Martijn Egberts

Hoe werkt de indexering binnen een deelopdracht.

Beste CROW, Wij voeren  projecten uit binnen een raamovereenkomst. De projecten hebben normaliter een doorlooptijd van 16 weken. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met een optie voor verlening met drie keer voor een periode van 2 jaar. De overeenkomst wordt aangegaan voor een...
Profielfoto van Koen van Leenen

Post 'vervoeren grond' is inclusief laden grond?

In de bestekpost 'Grond vervoeren' is in deficode 1 aangegeven van welke bestekpost de grond vrijkomt. Is door deze koppeling ook automatisch het laden van de grond in de vervoerspost opgenomen?
Profielfoto van Wouter Van Oostrum

Bestekspost tbv kwaliteitsplan en kwaliteitsregistratie

Voor het aanbrengen van een gewapende grondcontructie verwacht de directie dat we allerlei verdichtingsmetingen, hoogte metingen uitvoeren en registreren, hoever kunnen ze dit van ons als aannemer verwachten zonder dat daar een bestekpost voor staat?
Profielfoto van Arjan Bosma

metselwerk in RAW raamovereenkomst

Goedemiddag, Bij het opstellen van een raambestek voor onderhoud aan kunstwerken loop ik er tegen aan dat er in de Standaard niets is opgenomen m.b.t. het repareren of aanbrengen van metselwerk. Nu kan ik me bijna niet voorstellen dat er geen andere mensen zijn die dit al eerder hebben...
Profielfoto van Sander van den Ancker

Mag een opdrachtgever nog een RAW-bestek op de markt zetten met de Standaard 2015 bepalingen?

Ik heb een bestek ontvangen die verwijst naar de Standaard 2015, maar geschreven lijkt met de besteksteksten (deel 2.2) uit 2020. Zo wordt er in de bepalingen een plantgarantie geeïst, maar deze wordt niet omschreven in 2.2. met de catalogusteksten (uit versie 2015). Ik was in de veronderstelling dat...
Profielfoto van Guido Groet

Is het wel of niet opnemen van randvoorwaarden bij het opstellen van een straatwerkplan verplicht?

Ik kreeg op kantoor de vraag of het verplicht is om de randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van bestratingsmaterialen uit te schrijven, veel van die randvoorwaarden zijn open deuren, omdat je als bestekschrijver het werk goed kent. In het bestek staat vermeld waar welke materialen...