Profielfoto van Arjan Bosma

metselwerk in RAW raamovereenkomst

Goedemiddag, Bij het opstellen van een raambestek voor onderhoud aan kunstwerken loop ik er tegen aan dat er in de Standaard niets is opgenomen m.b.t. het repareren of aanbrengen van metselwerk. Nu kan ik me bijna niet voorstellen dat er geen andere mensen zijn die dit al eerder hebben...
Profielfoto van Wietse Middelkamp

hoeveelheid aan te brengen bemaling

Citaat bestekspost: Toepassen vacu├╝mbemaling voor sleuf - 2 zijdig . . . . . Betreft t.b.v. verwijderen en aan te brengen riolering . . . . . m.b.v. sleufbekisting . . . . . Hoeveelheidsbepaling: lengte van aan te brengen . . . . . riolering gerekend van hart put tot hart put Hoeveelheid is...
Profielfoto van Thijmen Alferink

Samengestelde post / bundelpost

Wij hebben een bestek opgesteld en krijgen als reactie dat een bundelpost / samengstelde post altijd met een '99 post moet beginnen. Klopt dit? En zo ja, waar kan ik dit vinden? Bij voorbaat dank voor uw reactie
Profielfoto van Dik Berkheij

Waar denk je aan bij Afschermingsvoorzieningen?

Binnenkort starten we met de herziening van RAW-hoofdstuk 33 Afschermingsvoorzieningen. We vragen ons af waar je aan denkt bij Afschermingsvoorzieningen. Onder hoofdstuk 33 zijn nu de navolgende deelhoofdstukken opgenomen: Geleiderail en Geleidebarriers van beton
Profielfoto van Jules Sondeijker

Eikenprocessierups

In Nederland zijn maar weinig contracten die de bestrijding van de Eikenprocessierups goed bestieren. Vanuit het Samenwerkingsverband Eikenprocessierups Zuid-Limburg is er veel kennis om een gemeente op weg te helpen met wat je wel of wat je niet moet doen. Bespuiting van EPR luistert erg nauw, juiste...
Profielfoto van Marco Smeijer
(onbekend)

Aanleg huisaansluiting HWA tot hoe ver ben ik verplicht de leiding aan te leggen?

Bijgaand heb ik een bestekspost toegevoegd inzake de aanleg van huisaansluitingen t.b.v. de HWA. In hoeverre ben ik nu verplicht om de huisaansluiting tevens aan te sluiten op de regenpijp aan de gevel, dit als er geen voortuin aanwezig is? Of ga ik tot bijv. 0,50 m uit de gevel en heb ik dan aan de...
Profielfoto van Guido Groet

Is het wel of niet opnemen van randvoorwaarden bij het opstellen van een straatwerkplan verplicht?

Ik kreeg op kantoor de vraag of het verplicht is om de randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van bestratingsmaterialen uit te schrijven, veel van die randvoorwaarden zijn open deuren, omdat je als bestekschrijver het werk goed kent. In het bestek staat vermeld waar welke materialen...
Profielfoto van Bram Smit

Kosten bijkomende asfaltonderzoeken (stroefheid en geluidsreductie)

Van directie hebben wij de vraag gekregen om een stroefheidsmeting en een meting geluidsreductie uit te voeren van ons aangebrachte asfalt. Hierbij wordt verwezen naar artikel 81.22.11 uit deel 3 van de Raamovereenkomst. Artikel 81.22.11 Lid 04 - In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.11 lid...
Profielfoto van Guido Groet

Zijn Inschrijvingsstaat en Inschrijvingsbiljet officiële bijlagen van een bestek of logisch onderdeel van een bestek?

Zouden deze documenten onderdeel moeten zijn van de opsomming van bijlagen in deel 2.1 ja of nee? Omdat het biljet en de staat automatisch gegenereerd worden lijkt het overbodig om deze bestanden op te nemen in de opsomming van bijlagen of zijn het wel officiele bijlagen?
Profielfoto van Tom de Water

invulling (adviesbureau) werkgroep Straatmeubilair gevraagd

Straatmeubilair wordt gemist in onze RAW systematiek na een goede verkenningsmiddag willen wij volgende week gaan wij starten met de werkgroep Straatmeubilair. Reeds hebben wij twee gemeentes en twee aannemers bereid gevonden om ons hierbij te helpen. Voor het compleet maken van deze werkgroep zijn wij...