Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

RAW-systematiek; Handleiding Hoofdstuk 01

Deze handleiding geeft een toelichting op de Standaard RAW Bepalingen en de Catalogus Bepalingen. Op sommige plekken wordt ook verwezen naar delen uit het bestek.
1 document toegevoegd

Kennispaper Verduurzaming RAW-systematiek Overwegingen voor implementatie MKI

Verkenning MKI in het RAW-bestek. Download het kennispaper.

Documenten: Ter visie gelegen RAW-deelhoofdstuk 80.1, fase 1 - Verhardingslagen van steenmengsel

Een RAW-werkgroep is actief met de herziening van het complete RAW-deelhoofdstuk 80.1 – Funderingslagen van steenmengsel.

Handreiking Duurzaamheid in RAW

Duurzaamheid in RAW is ook nu al mogelijk!

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert.

RAW-systematiek; Handleiding Hoofdstuk 00

In de handleiding wordt uitgelegd hoe met de RAW-systematiek een evenwichtig bestek is op te stellen. De diverse delen van een bestek worden doorlopen en per deel worden alle relevante zaken...
1 document toegevoegd

Vastgestelde RAW-teksten hfst. 72 Meubilair

Op 3 juli zijn de teksten voor het nieuwe RAW-hoofdstuk Meubilair vastgesteld.

Vastgestelde RAW-teksten hoofdstuk 56 Conserveringswerken

Op 3 juli zijn de teksten van Hoofdstuk 56 Conserveringswerken vastgesteld.

Handreiking Duurzaamheid in RAW

Duurzaamheid in RAW is ook nu al mogelijk!