Lees hier het laatste nieuws rondom de RAW-systematiek én alle RAW gerelateerde onderwerpen. Heb je zelf interessant nieuws om te delen. Stuur dan een berichtje naar Barbara.hasselaar@crow.nl

Wat feitjes op een rij rondom de Verduurzaming RAW

De routekaart geeft de stappen weer die we zetten met Verduurzaming RAW. Het factsheet geeft met cijfers weer welke impact we maken!

Uitdaging duurzaam wegbeheer en aanleg

Terugblik netwerkbijeenkomst Weginfra; 26 juni 2024, georganiseerd door CROW en Rijkswaterstaat.

RAW werkgroeplid Vincent van Vulpen aan het woord over de werkgroep Betonconstructies

Met de RAW werkgroep Betonconstructies werkt Vincent onder andere aan de verduurzaming van het hoofdstuk.

Handleiding RAW-systematiek: nieuw hoofdstuk openbaar

Hoofdstuk 01 van de RAW-systematiek behelst onder meer bepalingen over betalingsregelingen, verzekeringen en de RAW-raamovereenkomst.

Met één blik op de hoogte van de route Verduurzaming RAW richting 2026

Blogs, podcast, installatie werkgroepen, enkele voorbeelden van wat Q2 heeft gebracht bij de Verduurzaming RAW.

Helpdeskvraag: Hoe dient een opneming bij beeldkwaliteit te worden uitgevoerd?

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden.

Hoe staat het met….Verduurzaming RAW?

We kijken door naar Q3 2024.

Hoofdstuk 83 Elementenverhardingen gaat ruimte bieden vóór water en tégen hitte

Het klimaat verandert en RAW-hoofdstuk 83 verandert mee.

De toegang tot de CROW Online Kennisbank is sterk verbeterd

Daaronder valt ook de Kennismodule Contracteren, ofwel de online RAW-systematiek.

Expliciteren RAW toegelicht door Jacques Teunissen

Hoe maken we RAW-teksten nog duidelijker?