Nieuwsbericht

RAW Hoofdstuk 82 Betonverhardingen onder de loep genomen

Profielfoto van Barbara Hasselaar
3 april 2024 | 2 minuten lezen

Vanuit het plan van aanpak “Verduurzaming RAW” is op 3 april de werkgroep Herziening Hoofdstuk 82 Betonverhardingen geïnstaleerd.

Hoofdstuk 82 bestaat uit drie deelhoofdstukken die in aanmerking komen om versneld op te pakken. De gedachte voor het versneld opnemen komt voort uit het gebruik van beton in dit betreffende hoofdstuk. Beton is naast asfalt, metaal en schoon en emissieloos bouwen één van de vier onderwerpen die op basis van input uit diverse bijeenkomsten versneld herzien zouden moeten worden.

Naast het verduurzamen van de kennis in de RAW-systematiek zal ook de technische inhoud en nieuwe ontwikkelingen doorgenomen worden evenals de verwijzingen naar de NEN-normen en CUR. Ook is er een signaal ontvangen over ontwikkelingen van kunststof deuvels en koppelstaven in betonverhardingen en toepassing van glasvezel. Deze signalen, afkomstig van leveranciers, zullen in de werkgroep besproken worden.

Resultaat
Het beoogde resultaat na de herziening van Hoofdstuk 82 Betonverhardingen betreft:

 • Duurzaamheidsmogelijkheden toegevoegd daar waar de werkgroep ruimte ziet en de duurzaamheidmogelijkheden betrouwbaar acht voor opname in onze systematiek.
 • De inhoud van RAW H82 sluit aan bij de vigerende regelgeving en is gescreend op (en ontdaan van) detaileisen die niet meer passen in deze tijd naar oordeel van de werkgroep.
 • Het hele hoofdstuk geactualiseerd en sluit aan op de nieuwste ontwikkelingen.

Focusgebied RAW-werkgroep
Met de nieuw opgerichte RAW-werkgroep zal bij de herziening met name worden gefocust op:

 • Mogelijkheid om duurzamere eisen te formuleren.
 • Actuele, gedragen criteria, eisen en meetmethoden voor RAW die aansluiten bij vigerende Europese regelgeving NEN-EN en Eurocode.
 • Screening van huidige inhoud H82 Betonverhardingen op een detailniveau dat past bij professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.
 • Met een werkgroep bepalen hoe we bij de inhoud van H82 invulling willen geven aan nieuwe ontwikkelingen.
 • Aanpassen van H82 Betonverhardingen in de Standaard, de Resultaatbeschrijving, de Catalogusbepalingen en de Handleiding.

Samenstelling RAW Werkgroep hoofdstuk 82 Betonverhardingen
Er is voor gekozen om een compacte werkgroep samen te stellen met een sterke achterban en specialistische technische kennis op het gebied van betonverhardingen.

De volgende leden worden geïnstalleerd door Annette van Walt Meijer directielid CROW:

 • Jeroen de Vrieze – BetonInfra; Advisor Promotion, Market and Statistics
 • Ron van der Aa – RWS; Senior Adviseur Onderhoud Hoofdwegennet
 • Dick Hermsen - Provincie Gelderland; Kwaliteitsadviseur
 • Tonny Vrakking – BKB Infra, Projectleider bij BKB Infra
 • Arno Reuling - Bruil; Hoofd kwaliteit beton
 • Sjoerd van Ingen - Den Ouden groep
 • Marc Stet - Via Aperta Verhardingsadviseurs - corresponderend lid                                                                     
 • Uitbreiding van de werkgroep met een deelnemer van een uitvoerende partij kan na installatie nog plaatsvinden De definitieve naam wordt z.s.m. aangeleverd.

Aanvulling: Voor nieuwe ontwikkelingen o.a. toepassing van glasvezel in beton zullen wij eventueel technische input bij leveranciers ophalen.Het secretariaat van deze RAW-werkgroep is in handen van CROW/RAW collega's Maranda Verhoeven en Henk Kuipers 

Meer weten over het deelprogramma Verduurzaming RAW en de nieuw op te starten werkgroepen?  
Dat lees je hier