Nieuwsbericht

Vlot aan de slag met RAW Hoofdstuk 21 Bemalingen

Profielfoto van Marti Overbeek
16 april 2024 | 2 minuten lezen

Op dinsdag 16 april is de werkgroep voor de herziening van RAW Hoofdstuk 21 Bemalingen geïnstalleerd bij CROW in Ede. Dit gebeurde door Annette Walt van Meijer, directielid CROW. 

Reden herziening

Bij regulier beheer door de RAW medewerkers bij CROW is gebleken dat hoofdstuk 21 Bemalingen moet worden herzien.
Wat zijn aanleidingen hiervoor geweest:

 • De update van het CROW-CUR Handboek 4:2020 Bemaling van bouwputten en sleuven
 • Aangepaste wet- en regelgeving in verband met grondwaterbeheer
 • Aangepaste wet- en regelgeving in verband met milieuvoorschriften
 • Veiligheids-issues
 • Nieuwe werkmethodes/technieken
 • Actualisatie van het hele hoofdstuk vanuit het proactief beheer RAW
 • Aangepaste normeringen/ nieuwe ontwerprichtlijnen
 • Waar mogelijk duurzaamheidsaspecten aanbrengen

Genoeg inhoud om hoofdstuk 21 onder handen te nemen.
Daarnaast komen er zelfs via de RAW-helpdesk verbetervoorstellen vanuit de markt binnen. De Standaard RAW-Bepalingen moeten hier mee in overeenstemming worden gebracht. Het is zaak dat RAW met behulp van een werkgroep deskundigen een en ander weer laat aansluiten op de huidige wet- en regelgeving, de huidige praktijk en het handboek.

Doel van de werkgroep

Specifiek voor hoofdstuk 21 is het doel om de inhoud te actualiseren, de inhoud aan te laten sluiten bij de huidige wet-en regelgeving en het CROW-CUR handboek 4:2020 Bemaling van bouwputten en sleuven en indien nodig de verbetervoorstellen uit de praktijk te verwerken. Ook wordt er gekeken of er in de Standaard of catalogus mogelijkheden zijn om duurzamere mogelijkheden voor te schrijven. Hiervoor wordt een werkgroep geformeerd met technisch inhoudelijke kennis met een grote aandacht voor duurzaamheid.

Na de herziening zijn bestekschrijvers/ opdrachtgevers in staat om gestandaardiseerde opdrachten voor bemalingen te verstrekken gebaseerd op de huidige praktijk. Dit betekent dat de huidige praktijk verwerkt moet worden in de ‘Standaard’. Het betekent ook dat de RAW Catalogus Bepalingen en met name de RAW Catalogus Resultaatsbeschrijvingen, de bestekschrijver moet voorzien van kant en klare keuzeteksten die aansluiten bij de huidige praktijk en ambitieniveau wat betreft het verduurzamen van de sector.

Samenstelling Werkgroep

Er is voor gekozen om een paritaire compacte werkgroep samen te stellen met een sterke achterban en specialistische technische kennis op het gebied van bemaling.

De volgende leden zijn geïnstalleerd:

 • Edwin Bonsma               Bouwend Nederland/ Henk van Tongeren Water en techniek             
 • Kay Christ                      Gemeente Arnhem        
 • Freek van Gent              SIKB; Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer            
 • Peter van de Waal         Bouwend Nederland/ Gebr. Van Kessel         
 • Ariël Kleverwal              Waterschappen/ Waterschap Vallei en Veluwe             
 • Sonja Kooiman              SIKB; Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer              
 • Volkert Lubbers             Ingenieursbureau/ Fugro             
 • Michel Hoeke                MKB Infra/Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein BV/Schijf Bronbemaling BV  

Gezien het belang van het snel afronden van de herziening en de compacte specialistisch werkgroep is gekozen voor een versnelde aanpak. De vergaderingen van de werkgroep nemen naar schatting ongeveer 4 dagdelen in beslag.

Het secretariaat van deze RAW Werkgroep is in handen van Marti Overbeek en Henk Kuipers van CROW.

Meer weten over het deelprogramma Verduurzaming RAW en de nieuw op te starten werkgroepen?  
Dat lees je hier.