Nieuwsbericht

RAW werkgroep MKI in RAW van start

Profielfoto van Barbara Hasselaar
8 mei 2024 | 2 minuten lezen

Bij het verduurzamen van de GWW-sector speelt de Milieukostenindicator (MKI) in toenemende mate een rol.

In het plan van aanpak “verduurzamen van RAW” is MKI als onderwerp aangemerkt waarvoor een verkenning nodig was alvorens hiervoor een RAW-werkgroep zou worden opgezet.

Verkenning
Deze verkenning is uitgevoerd via drie verkenningsmiddagen waarbij CROW een kleine 100 gebruikers heeft mogen ontvangen om het gesprek aan te gaan en signalen op te halen. Uit de verkenningsmiddagen zijn een aantal zaken sterk naar voren gekomen.
In ieder geval dat er impact kan worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid als MKI een plek krijgt in de RAW-systematiek. Een uitgebreide terugkoppeling van de verkenningsmiddagen is hier terug te lezen 

Doel van de werkgroep
Het doel van de RAW Werkgroep MKI in RAW is om impact op duurzaamheidsgebied te maken door MKI een te plek geven in de RAW-systematiek waarbij rekening wordt gehouden met de output van de RAW-verkenningsmiddagen.

Hierbij wordt met name gezocht naar een praktische invulling die duidelijkheid biedt ten aanzien van de fasen van de levenscyclus die moeten worden betrokken. Ook moet volkomen duidelijk zijn wat de aannemer met betrekking tot MKI moet aanleveren en hoe dit praktisch kan worden getoetst.

Resultaat
Het beoogde resultaat van de werkgroep MKI in RAW betreft:

 • Een praktische invulling van MKI in de RAW systematiek
 • Invulling voor minimaal één productstroom waar al ervaring mee is opgedaan op het gebied van MKI en RAW. De verwachting hierbij is dat er vooral wordt gekeken naar asfalt en/of elementenverharding.
 • Gemaakte keuzes op het gebied van toepassing en handhaving met behulp van de input die tijdens de verkenningsmiddagen is opgehaald.


​Samenstelling RAW Werkgroep MKI in RAW
Er is voor gekozen om een evenwichtige werkgroep samen te stellen met personen die aanwezig waren op de verkenningsmiddagen aangevuld met personen die specifieke kennis hebben op het gebied van MKI en RAW.
De volgende leden worden geïnstalleerd door Annette van Walt Meijer directielid CROW:

 • Irma Ootes – Gebroeders van der Lee
 • Mark van Iersel – KWS Infra
 • Narsing Lahki – Provincie Groningen
 • Peter Gosselink – RHDHV
 • Gert-jan van Schijndel – Gemeente Helmond
 • Richard Busse – Antea Group
 • Jim van der Kooij – Bam Infra
 • Gerhardus Oosterhuis - Rijkswaterstaat

Meer weten over deze werkgroep? Neem dan gerust contact op met Mark.vandersluys@crow.nl of Tom.dewater@crow.nl
Meer weten over het deelprogramma Verduurzaming RAW en de nieuw op te starten werkgroepen?  
Dat lees je hier

Kennispaper
Bekijk hier het Kennispaper Verduurzaming RAW-systematiek Overwegingen voor implementatie MKI