Nieuwsbericht

Maak kennis met RAW collega...Sjaak de Ligt

8 februari 2021 | 3 minuten lezen

We maken kennis met Sjaak de Ligt. Het RAW teamlid dat alles afweet van rioleringen en het uitwisselingsformaat (RSX).

Naam: Sjaak de Ligt
Werkzaam bij: CROW, team RAW
Functie: Kenniswerker
Hobby’s: Totdat we vorig jaar een nieuw huis kochten was er altijd veel te doen in huis en tuin, daarnaast reizen we graag door Nederland. Vakantielanden zijn voor ons meestal Duitsland, Oostenrijk en Italië. Verder wat toeristisch fietsen meestal in Nederland.

Hoe ben jij terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’?

Ik heb de allereerste RAW-bestekken in de jaren ’80 van de vorige eeuw op mijn bureau gekregen. Ik was toen calculator/werkvoorbereider bij een aannemer en was tot dan toe gewend aan ‘Word-bestekken’ (Hoewel Word in die dagen nog helemaal niet bestond 😊) In die ‘Word-bestekken’ stond een aantal hoeveelheden en er stonden wat eisen in en een aantal beschrijvingen van uit te voeren werkzaamheden. Daarbij waren tekeningen gevoegd en dan moest je nog heel wat hoeveelheden uitrekenen en al lezende proberen te begrijpen wat de opdrachtgever uitgevoerd wilde hebben.

Toen we het eerste RAW bestek kregen was dat wel even wennen, het, in onze ogen, enorme aantal besteksposten met allemaal details er in om af te prijzen was in het begin een hele klus. Na een paar bestekken begon het te wennen en de eenduidigheid maakte alles wel een stuk duidelijker. Door de automatisering vanaf het midden van de jaren ’80 werd het RAW bestek een betrekkelijk eenvoudig te begroten bestek.

Hoe lang ben je hierin al werkzaam? 

Zoals al gezegd in de vorige vraag, dus al zo’n kleine 40 jaar met RAW gewerkt. Maar sinds 2005 ook bij de bron van RAW aan de slag gegaan, bij CROW dus.

Wat vind jij het mooiste aan je werk?

De uitdaging is en blijft om de systematiek ‘bij de tijd’ te houden en ook naar de toekomst te kijken, met name als het gaat over nieuwe digitale ontwikkelingen.

Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom de RAW-systematiek?

Mijn wens is, dat de RAW nog jaren de betrouwbare en stabiele systematiek blijft die het al zoveel jaren is, maar dat de ontwikkelingen wat sneller zullen verlopen in de modernisering van de systematiek dan de afgelopen jaren het geval was.

Geef aan bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden. 

De laatste jaren ben ik met name betrokken geweest bij het hoofdstuk Riolering van de RAW-systematiek, rioolreiniging, -inspectie en – renovatie zijn flink aangepast. We werken op het gebied van Riolering ook steeds meer en beter samen met de Stichting Rioned, daardoor is de terminologie beter op elkaar afgestemd en houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van normen en wetgeving.

Als tweede belangrijke onderdeel van RAW is het stukje ‘A’ van ‘automatisering’ van de systematiek één van de hoofdtaken die ik al zo’n 10 jaar bij CROW doe. De ontwikkeling en het beheer van het uitwisselingsbestand voor de bestekken voeren we samen met de licentiehouders van de bestekschrijfsoftware uit. De nieuwe bestanden voor de softwarehuizen en voor onze Kennismodule vallen ook onder deze taak. De publicatie van de versie 2020 was dan ook opnieuw weer een flinke uitdaging.

We zijn druk bezig met het vervolg op RAW 2020. Welke verbeterpunten zie jij in ontwikkeling met name op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW na 2020?

Bij het RAW-team ligt een aantal verbeterpunten die we in de loop van dit jaar gaan oppakken, met name de onderwerpen ‘Duurzaamheid’ en de aanpassing van enkele hoofdstukken uit de systematiek die nog wat achterop zijn geraakt worden nu het eerst aangepakt. 

Welke grote behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

We zien in de markt steeds meer apps toegepast worden voor onderdelen waarop de RAW zou kunnen aansluiten. Goed zou zijn om hier met verschillende partijen over na te denken.

Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek? 

Vragen over het uitwisselingsformaat (RSX) en vragen over riolering komen toch meestal wel bij mij terecht.
Bekijk bijvoorbeeld de vraag en het RAWeetje over het uitwisselingsformaat en software:
Specificatie .zsx-/.rsx-bestanden
- RAWeetje

HomeGroepen