Vraag
Harro Verhoeven 10 maanden geleden

Praktijkvraag beeldbestek: hoe ga je om met bijplaatsingen en verkeerd aangeboden afval binnen een beeldbestek voor zwerfafval grof / grof vuil?

CROW kreeg onlangs een vraag over onderstaande praktijksituatie. Formeel staat de gemeente in haar recht, denk ik, maar eigenlijk is sprake van een samenwerking en zou je hierover praktische afspraken willen maken. Hoe gaan andere gemeenten hier mee om?

De case: Onlangs heeft de betreffende gemeente een beeldgestuurd contract aanbesteed, met daarin posten voor zowel zwerfafval grof als grof vuil. Het komt regelmatig voor dat bewoners hun afval verkeerd aanbieden (op de verkeerde dagen zakken met PMD buiten zetten of afval naast de ondergrondse container plaatsen in plaats van er in). Gevolg hiervan is dat er grof vuil en zwerfafval grof in de openbare ruimte terecht komt. De gemeente handhaaft hier wel op, maar dat is niet afdoende om dit te voorkomen.

De aannemer vindt dat dit geen onderdeel is van zijn contract, maar dat de gemeente dit moet regelen via inzameling. De gemeente geeft echter aan dat bijplaatsingen en verkeerd aangeboden afval gewoon binnen de definitie van zwerfafval grof / grof vuil vallen en dat de aannemer hier dus wel verantwoordelijk voor is. Bovendien heeft de aannemer hier tijdens de inlichtingen ook niet naar gevraagd.

6 antwoorden
Monique Markus
10 maanden geleden

Ik ben het eens met de aannemer dat dit niet tot het contract behoort. Wij hebben een aparte opdracht verstrekt aan een aannemer om de zakken PMD die op de verkeerde dag zijn aangeboden of die open zijn gemaakt door dieren op te laten ruimen. Grof vuil of bijplaatsingen worden doorgegeven aan de afvalinzamelaar.

Harro Verhoeven
10 maanden geleden

Bedankt voor je reactie, Monique. Klinkt logisch. Gebruik je daarvoor ook de beeldmeetlat 'Bijgeplaatst afval rondom containers'? 

Daniel Mol
10 maanden geleden

en bij de beeldmeetlat hoort ook een definitie: bijgeplaatst is binnen 5 meter. Inderdaad onbekend of deze beeldmeetlat een onderdeel is van het contract met de aannemer.

Dan kan ik reactie van aannemer begrijpen met de opmerking dat dit logischere wijs voor de inzamelaar is. Zie ook de defintie van zwerfafval "op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn" en dat is dus op plaatsen niet zijnde afvalbakken en containerplekken.

Als inwoners bijv. op afspraak met gemeente grofvuil aanbieden om op te komen halen, lijkt mij dat ook niet voor deze aannemer.

Anton Kok
10 maanden geleden

Hallo

Het is bij de gemeente bekend, dat vuil/afval verkeerd wordt aangeboden bij de containers dus dat hoort in de bestekstekst vermeld te worden. Zwerfvuil kun je niet inschatten en zal naar eigen idee ingevuld worden.

Yuri Wolf
10 maanden geleden

Hallo Harro, een RAW beeldbestek is gebaseerd op de UAV en dat geeft aan dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor het bestek en voor elke verandering buiten dat anders blijkt te zijn ten opzichte van dat bestek.

Ron Reijnders
10 maanden geleden

"komt regelmatig voor dat bewoners hun afval verkeerd aanbieden (op de verkeerde dagen zakken met PMD buiten zetten of afval naast de ondergrondse container plaatsen in plaats van er in). Gevolg hiervan is dat er grof vuil en zwerfafval grof in de openbare ruimte terecht komt. De gemeente handhaaft hier wel op, maar dat is niet afdoende om dit te voorkomen. De aannemer vindt dat dit geen onderdeel is van zijn contract, maar dat de gemeente dit moet regelen via inzameling"

Mij is de vraag niet duidelijk.
1. dat RAW het begrip van het woord bijplaatsing definieerd heeft niets te maken met of de handeling er bij hoort.
2. Wat is de kern van de vraag: 
a. dat de aannemer de zak moet meenemen? Dat lijkt me een nogal kromme gedachte want daar is een andere partij voor aangewezen. 
b. dat de aannemer de losgetrokken spullen binnen 5 m moet meenemen? Dat lijkt me zonder concrete afspraken in het bestek niet. De OG kan dat bij partij A of partij B neerleggen. Zonder keuze kan je dat niet van de aannemer verwachten vind ik.  Of de aannemer er verstandig aan doet  om er niets mee te doen is een andere afweging. Als hij er niks mee doet ligt het een uur later wel verder dan 5 m en moet hij het alsnog opruimen.      
c. dat de aannemer de spullen verder dan 5 m moet meenemen? Dat lijkt mij een open deur want er is niemand anders die dat doet; UAV beginsel "wat gebruikelijk is "        

HomeGroepenRAW Vacatures