Vraag
Robert Voorhaar 1 jaar geleden

Is het gebruikelijk/billijk bij onderhoudsbestek alle posten verrekenbaar ? kan opdrachtgever hoeveel m2 snoeiwerk bepalen en aantal beurten snoeien hagen ?

Is het gebruikelijk/billijk dat bij  een onderhoudsbestek met kwaliteitsniveua A  bijna alle posten op verrekenbaar zijn gesteld  ?  

Kan vervolgens de opdrachtgever ook nog zelf bepalen dat een bepaalde hoeveel m2 beplanting niet gesnoeid hoeft te worden en of dat ipv van 2 beurten maar 1 beurt knippen wordt wordt uigevoerd?  

(Deze aanpassingen door de opdrachtgever zorgt voor minder omzet, die wij vooraf niet kunnen weten!)

2 antwoorden
Profielfoto van Jacques Teunissen Jacques Teunissen
1 jaar geleden

Beste Robert, je stelt meerdere vragen in een. Aan jouw vragen te zien, gaat het hier vermoedelijk om een RAW-bestek met beeldkwaliteit.

Om bij het begin te beginnen, voor besteksposten met de eenheid 'week'  is het niet ongebruikelijk om het kenmerk Verrekenbaar te gebruiken. Overigens is het dan niet zo dat de opdrachtgever kan zeggen dat er meer weken moeten worden gedaan tegen de 'verrekenprijs'. het betreft namelijk geen overschrijding van de verrekenbare hoeveelheid als bedoeld in paragraaf 39 van de UAV 2012, maar een bestekswijziging. Bij een bestekswijziging moeten opdrachtgever en aannemer een prijs overeenkomen voor het uit te voeren meer werk. (zie UAV 2012 par. 36 lid 4)

Op je tweede vraag is het antwoord 'JA'. Een opdrachtgever is bevoegd tot het opdragen van bestekswijzigingen zoals door jou omschreven. Hieraan zijn echter wel grenzen gesteld (zie UAV par 36 lid 2 en 3).

Minder werk kan inderdaad leiden tot minder omzet en daardoor tot minder dekking van algemene kosten en minder winst. Om die reden is in de UAV 2012 par 35 lid 5 een regeling opgenomen dat de aannemer recht heeft op 10% van het minderwerk. Let op, het gaat hierbij om het verschil tussen meer en minder werk als bij de eindafrekeing blijkt dat het salso minder werk groter is dan het saldo meer werk. Deze 10% kun je zien als compensatie van gederfde omzet.

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
10 maanden geleden

Ik reageer even op Jacques, Ik vind dat Jacques wat kort door de bocht gaat dat kan genuanceerder.

Stel dat er een jaar langer onderhoud wordt uitgevoerd, dan zijn de kosten gelijk.
Het gaat erom dat wat er bijkomt tegen dezelfde prijs kan worden uitgevoerd. Dat kan soms zelfs met een deel van een jaar. Maar ook als de m1 of m2 groter worden of minder groot wordt kunnen aan die afwijking dezelfde kosten zijn verbonden. Zodra de kosten anders worden kan men dit bespreekbaar maken. Verrekenbaarheid als gevolg van extra tijd of extra hoeveelheden kan dan nog steeds een logische keuze zijn. Maar bij een andere prijs is niet logisch en dan heb je per definitie een bestekswijziging. Bij 1 beurt knippen of 2 beurten per jaar knippen zullen de kosten per beurt amper afwijken.

De grenzen zoals de UAV in par. 36 lid 2 en 3 aangeeft vind ik ook wat te kort door de bocht. De UAV is nogal theoretisch waar het gaat par 36 lid 2 en 3 zeker bij groenonderhoud. Ik heb nog nooit een OG dan wel ON gezien die weigert om 16% meer te maken of het minderwerk beperkt tot 15% . De UAV sluit dan ook totaal niet aan op de praktijk. C.q. de UAV verwoord het nogal ongelukkig. De UAV zegt overigens niet dat je 15 % tegen dezelfde prijs moet uitvoeren. De prijsdiscussie is een totaal andere. De UAV zegt slechts wanneer een partij mag weigeren, niet moet weigeren. Denkend aan deze tijd zou dat bijv. personeelsgebrek kunnen zijn. Maar als je personeel tekort komt dan is het juist handig als een post 40 % minderwerk heeft. Theorie en praktijk moeten we niet te veel met elkaar vermengen.
Maar stel dat er een vergissing in de prijsaanbieding van een post is geslopen dan mag je voor de afwijkende hvh in onderhandeling. (dat mag van 2 kanten, OG en ON, bij meer zowel als minder werk) Hierbij maakt het wel verschil of er een V of N staat. Par. 38 en 39 kennen geen 15% regel.

Voort de winstderving sluit ik wel bij Jacques aan.