Vraag
Monique Markus 4 jaar geleden

Waar moet een rapportage van een opneming in een beeldbestek aan voldoen?

Wij zijn opdrachtgever voor een beeldbestek en bezorgen de opdrachtnemer één maal per vier weken een rapportage van de opneming. Nu is er verschil in mening ontstaan m.b.t. de gegevens die opgenomen staan op de rapportage. Ik zou graag willen weten waar de rapportage van een opneming aan moet voldoen. Ik kan hierover niets in de Standaard vinden. De opneming wordt gedaan door gecertificeerde inspecteurs en toch vind de opdrachtnemer de bewijslast niet voldoende. 

Verder zou ik nog willen weten wanneer de opneming gedaan moet worden. In een beeldbestek moet de kwaliteit elke dag aan het gestelde niveau voldoen, dus zou je denken dat je vier weken de tijd hebt om de volledige opneming (in ons geval 100 meetlocaties) te doen en na afloop van de termijn de rapportage aan de opdrachtnemer voor te leggen. In de standaard staat dat de opneming één keer per vier weken plaatsvindt.

7 antwoorden
Profielfoto van Steven T. Steven T.
4 jaar geleden

Goedemorgen,

In de Kwaliteitscatalogus staat de meetinstructie omschreven. Deze instruectie maakt geen onderdeeluit van de RAW maar kan wel van toepassing verklaard worden als voorgeschreven werkwijze. (zie vanaf blz. 119)

Foto's kunnen een goede onderbouwing zijn ten aanzien van de bewijslast. (zie ook definities blz. 143) Maar de meetpunten moeten wel goed genoemen zijn. Vb. graslengte moet niet gemeten worden in een spoor, kuil of onderaan een talud. (zie blz. 128)

Bij de vraag "In een beeldbestek moet de kwaliteit elke dag aan het gestelde niveau voldoen" moet u zich ook afvragen wat realistisch is. Als we hier met een groenbestek te maken hebben, is de groei weers afhankelijk. Hierdoor zijn er periodes in het jaar dat het meer groeit dan in andere maanden waardoor het voor een aannemer bijna niet te doen is om het areaal op beeld te houden. Daarnaast is de ondergrond ook erg belangrijk. Vb Betreft dit een maaibestek dan is de ondergrond ook erg van belang. Als deze vol "gaten en kuilen zit" is het voor de maaiaannemer ook bijna niet te doen om aan het maaibeeld te voldoen.

Alles valt en staat met redelijkheid en billikheid. Als het beeld voor het oog goed is en er zijn stukken die niet voldoen aan de "eisen" is het dan realistisch om hem hier op af te rekenen?

Ik hoop dat u hier wat mee kan.

Profielfoto van Monique Markus Monique Markus
4 jaar geleden

De staat van onderhoud is al een aantal weken erg slecht, het gaat hier niet om alleen weersomstandigheden maar vooral om de inzet, efficientie en kennis van ON. In de bouwvergaderingen is de ON hier vaak op gewezen en heeft ook advies van ons ontvangen. ON heeft een aantal keren een korting opgelegd gekregen en probeert nu om deze van tafel te vegen door aan te geven dat de rapportages onvoldoende bewijslast geven. Het gaat er dan vooral om dat de manier van meten (volgens de meetinstructies van de KOR) niet op de foto's te zien is. Ik ben van mening dat we mogen vertrouwen op de expertise van de inspecteurs. Ik heb al een aantal keer aangeboden dat ON met de inspecteurs mee kan gaan tijdens de opneming. Op dit moment krijg ik veel meldingen van bewoners en vanuit de politiek en pieker ik me suf op welke wijze het areaal weer zo snel mogelijk op orde gebracht kan worden. Besteksmeldingen lijkt me nu geen goed plan omdat dat de ON uit hun regeliere route haalt. Ik heb ON twee weken de tijd gegeven om het areaal op orde te brengen maar dit lijkt niet te lukken. Wat kan de volgende stap zijn?

Profielfoto van Steven T. Steven T.
4 jaar geleden

Dan wordt een lastig verhaal. Maar zoals Ron al aangeeft "waarop vindt de ON de bewijslast onvoldoende"? Als ON is een beeldbestek erg lastig omdat je eigenlijk van het weer afhankelijk bent. In de regel kun je wel uitgaan de de expertise van de inspecteurs, maar de ervaring verteld ook dat deze erg kritisch zijn en zelfs (eigen ervaring) het niet zo nauw nemen met de regels.
Zoals Ron aangeeft, ben ik ook geen fan van beeldbestekken. 

Wat bedoelt u met "Besteksmeldingen lijkt me nu geen goed plan omdat dat de ON uit hun regeliere route haalt."?

Profielfoto van Monique Markus Monique Markus
4 jaar geleden

De aannemer is nu met man en macht bezig om het areaal weer te laten voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit. Als ik nu besteksmeldingen ga doen, worden de medewerkers van hun werk gehaald om de besteksmeldingen op te lossen, waardoor het reguliere werk weer blijft liggen.

Profielfoto van Steven T. Steven T.
4 jaar geleden

Zoals ik al eerder heb aangegeven valt het met "redelijkheid en billikheid". En ik moet zeggen wat u doet valt daaronder.
Maar zoals u al aangaf heeft de ON 2 weken de tijd om het areaal op orde te krijgen.
En "Wat kan de volgende stap zijn?" zou ik de ON wijzen op het feit dat hij de frequentie van zijn reguliere route moet opvoeren, anders voldoet hij niet aan het beeld.
Daarnaast kunnen bestekswijzigingen ook opgelost worden door tijdelijk extra inzet.

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
4 jaar geleden

ik vind het een leuke vraag. ik volg even. 
Het is ook 1 van de redenen waarom ik geen 100 % fan ben van beeldmeten.
Je ziet ook hier weer dat certificering geen garantie is voor een discussieloos project. Het is slechts een hulpmiddel om een aantal risico's van discussie te verminderen.  
U zegt "... toch vind de opdrachtnemer de bewijslast niet voldoende."   
Heeft de ON ook argumneten waarom hij het onvoldoende vindt? De argumenten kunnen van heel verschillende aard zijn. (waarbij Steven er al  een paar aanstipt)    

Profielfoto van Daniel Mol Daniel Mol
4 jaar geleden

Als bewijslast is een of meedere foto's van de geconstateerde afwijking het beste medium. Zelf doen wij bijv. schouwen van maaien gazons, mijn medewerkster heeft dan een verfroerstokje met de hoogte criteria erop gemarkeerd. In het lange gazongras is dan met de foto gelijk duidelijk te zien dat de markering wegvalt, dus gazon in geen beeldkwaliteit B. Uiteraard gaan we ook niet op zoek naar het "ene afkeurplekje" in een meetvak, als algemeen beeld van zo'n meetvak slecht is dan inderdaad afkeur op dit item. Als we een gazonveld aantreffen vol gaten, kuilen en oneffenheden dan nemen we deze niet mee in de afkeur, de kwaliteit van de ondergrond moet natuurlijk wel voldoende zijn om bijv. als gazon op beeldkwaliteit te kunnen onderhouden. Als opdrachtgever dient ook wel gezorgd worden dat "het groen op orde is" en uberhaupt op beeldkwaliteit onderhouden kan worden.

Als in een plantvak 60 a 70% begroeit is met hoog onkruid, dan lijkt mij een foto van deze situatie een duidelijke bewijslast t.o.v. hetgeen vereist is in de schaalbalken. Dat lijkt mij niet dat ON daarop kan concluderen dat de gewenste onderbouwing ontbreekt.

Meest effectief in uw situatie lijkt mij een werkoverleg (bouwvergadering) in te plannen buiten in het werkveld. Met de aannemer en inspecteur, maakt een rondje langs diverse situatie's. Waarbij de inspecteur kan aangeven hoe hij meet, en zijn motivatie kan vertellen waarom hij iets afkeurt. De aannemer kan hier dan aangeven waarom hun er niet mee eens zijn. Mede om gezamelijk het slechte onderhoudsbeeld te ervaren en dan te spreken: hoe gaan we dit fixen ....

Maar in ieder geval de bewijslast qua foto's aanvullen met meerdere foto's, bij voorkeur met een centimeter erbij of duidelijker beeld van de bedekkingsgraad lijkt mij raadzaam in uw situatie.