Vraag
E. van der Kolk 2 jaar geleden

Looptijd 2 jaar of genoemde data, wat gaat voor in een bestek

Dag, wij hebben een bestek met de volgende tekst bij tijdbepaling

05 Tijdsbepaling
1. Het betreft een overeenkomst voor de duur van 2 jaar. Het werk vangt aan 15 april 2018
en loopt door tot 15 december 2020. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2015) is niet van toepassing.
2. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst aansluitend tweemaal met
één jaar te verlengen.

In het bestek is verder niets opgenomen over indexering enz. kunnen wij de aannemer die nu komt met  een naar onze mening oneigenlijke prijsverhoging in het 3e jaar van ruimt 20% houden aan de inschrijving?

Lees meer over: contractduur
1 antwoord
Tim Aarsen
2 jaar geleden

Een verlenging van een bestaand contract is mogelijk, zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten, indien aan 2 voorwaarden is voldaan.

Deze voorwaarden zijn:

1. de oorspronkelijke opdracht moet reeds zijn aanbesteed (met inachtneming van de Europese drempelbedragen) en
2. in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken moet expliciet een optiebeding of verlengingsclausule zijn opgenomen.

Aan beide voorwaarden wordt zo te zien voldaan. Bij een verlenging gelden dezelfde uitgangspunten als in het contract staan. De aannemer kan dus niet zo maar eisen stellen aan de verlenging. Uit juresprudentie blijkt daarnaast dat een aannemer een verlenging niet zo maar kan weigeren. De vraag is echter wel of het proportioneel is van een aannemer te verwachten dat hij ook in het 3de jaar en 4de jaar dezelfde prijzen moet hanteren als de eerste twee jaar. Dit lijkt mij nogal discutabel (ofwel niet proportioneel). De gids propotionaliteit (GP) zegt hier ook iets over. Een vorm van indexering is juist om deze reden aan te raden bij een contract die zo lang loopt (als je de GP leest moet je als OG  een goede onderbouwing hebben om geen indexering op te nemen!) .

Nu wil het geval dat we in de Standaard RAW bepalingen een vorm van indexering hebben opgenomen in par. 01.04; de risicoregeling genaamd. Deze is automatisch van toepassing en moet expliciteit worden uitgesloten in deel 3 van een bestek. Dat is in dit geval niet gedaan en dus is die van toepassing. Daarmee is het echter nog niet klaar. In het bestek moet aangegeven worden met welke variabelen moet worden gerekend t.a.v. loonkosten en brandstofkosten bestandeel (dus wel deel van een p.p.e. bestaat uit deze componenten). Die zijn nodig om te kunnen indexeren. Het lastige is dat er hierover niets staat in het bestek. kortom: indexering is niet uitgesloten maar hoe het moet worden gedaan is ook niet geregeld. Mijn advies zou zijn: ga samen aan tafel en houd bv. de CBS index voor de GWW aan. Spreek dus alsnog samen af hoe er zal worden geindexeerd in het derde en vierde jaar en leg dit alsnog vast.

TIP: CROW heeft voor raamovereenkomsten in 2016 aangepaste voorwaarden in de RAW systematiek opgenomen. Ook is er een eenvoudigere vorm van indexering bedacht voor raamovereenkomsten. lees deze eens door

HomeGroepenRAW Vacatures