Document

Terugkijken: Online introductiesessie Standaard RAW Bepalingen 2020 - wijziging september 2022

Profielfoto van Jacques Teunissen
25 oktober 2022 | 1 minuut lezen

Terugkijken online sessie
Om het belang te onderstrepen van deze wijzigingen in het gebruik van de systematiek delen we de opname van een van de online sessies, de presentatie en de vragen met antwoorden die zijn gesteld.

Heb je na het kijken of terug lezen van bovenstaande items nog vragen? Stel deze dan gerust aan de helpdesk@crow.nl

2 documenten en 1 link toegevoegd
Profielfoto van Arend Ens
2 jaar geleden
Profielfoto van Arend Ens
2 jaar geleden

Frezen van asfalt, hoofdcode 8102. Hieraan is toegevoegd Hoedanigheid van het asfalt: ....

Wat dient hier ingevuld te worden, waar kan ik dat vinden?

Profielfoto van Tom de Water
2 jaar geleden
Profielfoto van Tom de Water
2 jaar geleden

Beste Arend,

Bedankt voor je vraag. Dit is inderdaad een wijziging die heeft plaats gevonden met de jaarrelease van 2022. Er is geen lijstje met in te vullen opties beschikbaar. In de handleiding (welke te vinden is op onze online kennisbank) wordt aangegeven welke informatie toepasselijk kan zijn om toe te voegen aan de hoedanigheid. Deze tekst luid als volgt:

Een verschil in hoedanigheid kan het noodzakelijk maken meerdere posten te maken als deze hoedanigheid leidt tot een verschil in stortkosten en eventueel hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende materialen, zoals in het geval van bijvoorbeeld combinatiedeklagen. Het volstaat niet om hier alleen naar een rapportage van het verhardingsonderzoek te verwijzen.

Naast een combinatiedeklaag zou je ook kunnen denken aan een dunne geluid reducerende deklaag of bij hergebruik zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld het soort steenslag in het asfalt en dan met name een ZOAB.

Deze verschillende informatie kan van invloed kunnen zijn op een kostenbepaling. Het gaat er bij het vermelden van de hoedanigheid in de bestekspost dus om, dat deze kostenbepalende factoren tot uitdrukking komen. (zie ook de Standaard RAW Bepalingen artikel 01.17.06)