Document

Vastgestelde RAW-teksten hoofdstuk 56 Conserveringswerken

Profielfoto van Barbara Hasselaar
5 juli 2023 | 1 minuut lezen

Na grondig onderhoud door de werkgroep, zijn op 3 juli 2023 de aangepaste teksten, hoofdstuk 56 Conserveringswerken, vastgesteld. Wij delen deze graag met onze gebruikers.

Bij het uitvoeren van het regulier beheer ten behoeve van de RAW 2020 bleek hoofdstuk 56 Conserveringswerken erg verouderd. Resultaatsbeschrijvingen en normverwijzingen hadden als basis de in 2011 ingetrokken NPR 7452 die op zijn beurt weer was gebaseerd op de NEN-EN-ISO 12944 serie. Het hoofdstuk sloot daarnaast op een aantal punten niet meer aan bij de stand der techniek.

Om die reden is destijds besloten om het hoofdstuk met inbreng van een werkgroep te herzien.
Dat heeft nu geresulteerd in de nieuwe vastgestelde teksten.

Van toepassing verklaren
Indien deze definitieve tekst in het bestek van toepassing wordt verklaard, wordt het bepaalde in hoofdstuk 56 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 vervangen door de Standaard RAW Bepalingen in deze definitieve tekst. In dat geval daarbij tevens de bijbehorende Catalogus Bepalingen en Resultaatsbeschrijvingen uit deze tervisielegging gebruiken.

Bekijk hier de vastgestelde teksten Hoofdstuk 56 Conserveringswerken.

Heb je na het bekijken van de teksten nog vragen?
Neem dan gerust contact op met: Jeroen.vanhaasteren@crow.nl

1 document toegevoegd