Vraag
René Wijma 2 maanden geleden

“Waarom zit terreininrichting niet in de RAW 2020?”

6 antwoorden
Mark van der Sluys
2 maanden geleden

Voor terreininrichting (in de zin van het (leveren en) plaatsen van banken, bloembakken, vuilnisbakken en dergelijke) zijn om de volgende redenen geen standaard-teksten opgenomen in de RAW 2020:

  1. Binnen de RAW Systematiek is het niet toegestaan om specifieke producten voor te schrijven.

Het zou schier onmogelijk zijn om voor al deze specifieke producten alle relevante bepalingen op te nemen in de Standaard RAW Bepalingen dan wel de catalogus Bepalingen.

Ron Reijnders
2 maanden geleden

Ik ben het op zich geheel eens met dat je bij producten m.b.t. terreininrichting al snel aanzit tegen het wrictiepunt van lereranciersnamen. en daarom verwacht ik ook geen verdere diepgaande detail-invulling van CROW. 

Overigens zijn er best veel uitzonderingen mogelijk dat je wel namen mag noemen. als je bij onderhoud  moei aanvullen / inboeten bij bestaande assets dan mag je echt wel een fabrieksnaam en type noemen.    

Maar dit argumenten is nooit eerder genoemd. Ook niet toen we dit in de klankbordgroep naar voren hebben gebracht en ook is aangeboden door leden om hiertoe een aanzet te maken om dit hoofdstuk te vullen.
De functionele omschijvingen kunnen toch sws gewoon worden opgenomen,  zitbank (met  zonder rugleuining, armleuning), prullebak (met deficode voor aantal liters), afzetpaal (staal beton, hout, kunststof, vrije keuze)  etc.

René Wijma
2 maanden geleden

Dank je wel voor je terugkoppeling.

Nu ben ik wel benieuwd naar wat jullie als CROW adviseren welk hoofdstuk te gebruiken om zulke werkzaamheden in het bestek te zetten?

Mark van der Sluys
2 maanden geleden

De ‘lege’ werkcategorie (en hoofdstuk) 63 wordt hier het meest voor gebruikt en is wat ons betreft een acceptabele invulling.

Er bestaan allerhande dwarsverbanden tussen de RAW-systematiek en de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR). Verscheidene RAW-gebruikers houden voor het leveren en plaatsen van straatmeubilair juist de hoofdcodes aan die gekoppeld zijn aan de betreffende beeldkwaliteit.

Bijvoorbeeld het leveren en plaatsen van een vuilnisbak wordt dan hoofdcodetechnisch gekoppeld aan het legen van deze vuilnisbak.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het gebruik van werkcategorie (en hoofdstuk) 63: daarmee staat het leveren en plaatsen van straatmeubilair overzichtelijk bij elkaar en wordt het geen zoekplaatje door deel 2.2 heen.  

Ron Reijnders
2 maanden geleden

ik vind dat je best iets strakker mag sturen.;-) 
Ik zie een hemelsbreed verschil in leveren en plaatsen en onderhouden van een vuilnisbak, prullenbak en OAC  enerzijdijds en het legen en rondom schoonhouden anderzijds; dat laatste zijn reinigingsdiensten en vuilbeheersingsdiensten. In mijn ogen echt een totaal ander vakgebied dan plaatsen. 

Jammer dat H 63 niet in de Standaard is benoemd  als bedoeld voor dit onderwerp.  

René Wijma
2 maanden geleden

Goed antwoord van jou. Hier kunnen we wel wat mee.

Dank je wel.

HomeGroepen