Vraag
Jeroen Oehler 3 weken geleden

“Bij een bestekscontrole kom ik onderstaandse omissie tegen in de Cat. bepalingen.”

In de kennismodule Contracteren RAW is in de Cat. Bepalingen onder 01.14.03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerder bouwstoffen) in lid 08 het volgende opgenomen:

De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 2 tot en met 13 van de UAV 2012: etc.

In de deze bepaling ontbreekt de paragraaf waarnaar wordt verwezen. Het lid zou als volgt moeten luiden:

De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012: etc.

Lees meer over: standaard bepalingen
3 antwoorden
Ron Reijnders
3 weken geleden

grapig deze fout had ik nog niet gezien;

ik had wel een waslijst aan andere fouten bij ze gemeld. een heel deelhoofdstuk dat al in de Stanbdaadr staat en heel veel foute verwijzingen. Deze zouden voorzover mogelijk allemaal worden verwerkt in de update van januari 2021. 
Ik heb ze gevraagd of ze een document willen maken om deze fouten in de catalogus bepalingen herkenbaar integraal te publiceren zodat je ze gestructureerd kan controleren. Dat werd jammergenoeg afgewezen.       

Paul Jansen
3 weken geleden

Beste Ron,
Jouw opmerkingen, mits inhoudelijk juist, worden zeer gewaardeerd. Dus dank daarvoor.
Maar ik schrik van de wijze waarop je die formuleert. Het komt op mij over als stemmingmakerij en dat vind ik ongepast en gevaarlijk. Hou het netjes svp!
Wij doen altijd ons uiterste best om correct en inhoudelijk zorgvuldig, weloverwogen met opmerkingen om te gaan!

PS.
Ik zie ook nog drie tikfouten (waarvan twee in één woord), twee taalfouten en vier stijlfouten in jouw berichtje. 
Plus een inhoudelijk verwarrend verzoek ("de Standaard" is namelijk wat anders dan "de catalogus bepalingen" en, hoe dan ook, zouden wij nooit "fouten in de catalogus bepalingen herkenbaar integraal publiceren"; als we ergens iets zouden publiceren, dan zouden dat 'de correcties' zijn).

Jacques Teunissen
3 weken geleden

Beste Jeroen,

Jouw opmerking is volledig terecht. Ook in de door jou voorgestelde verbetering kan CROW zich prima vinden.
Opvallend genoeg stond de tekst in de versie 2015 identiek in de Catalogus Beplaingen. We hebben dit in eerdere instantie niet opgemerkt. 
De verbetering zal worden verwerkt in de eerstkomende release van RAW.

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Stel nu je vraag aan 635 experts!
Stel je vraag
HomeGroepen