Vraag
Kees Meuzelaar 4 maanden geleden

Leveren en plaatsen speeltoestellen

Beste heer, mevrouw,

Momenteel ben ik bezig met een bestek voor de herinrichting van een aantal speelplaatsen in Gorinchem. Dit is onderdeel van de uitvoering van het speelruimteplan waarin jaarlijks in een buurt een centrale speelplaats moet worden aangelegd en de reeds bestaande speelplaatsen worden gerenoveerd. Het is de bedoeling dat dit bestek in een raamovereenkomst vorm moet gaan krijgen.

Uiteindelijk zullen ca. 4 leveranciers geselecteerd worden om toestellen te leveren en te plaatsen voor de komende jaren dat het speelruimteplan wordt uitgevoerd. Vanuit inspraak zijn ook reeds voorkeuren aangegeven voor bepaalde speeltoestellen van bepaalde leveranciers.

Het schijnt zo te zijn dat als wij als gemeente de speeltoestellen ter beschikking stellen het noemen van het bepaalde type geen probleem is. We willen de verantwoordelijkheid van de toestellevering echter bij de aannemer leggen, zodat wij als opdrachtgever er geen extra werk aan hebben.

Mijn vraag is nu hoe stel ik de besteksposten (hoofdcode 711211) voor het plaatsen en ook leveren zodanig op, dat toch duidelijk wordt welk toestel wordt bedoeld maar dat er ook vrijheid voor de leverancier is om een vergelijkbaar toestel te leveren en plaatsen? Zie voorbeeld hieronder. Kan het zo? 

Voorbeeld hoofdcode 711211

Plaatsen speeltoestel.

Betreft: leveren en plaatsen van klautersteen.

1)Aantal locaties:1

9) Klautersteen: afmetingen ca. 120x120x140 cm 

(LxBxH). Maximale valhoogte: 1,40 m.

Leverancier: Speelmaatje of gelijkwaardig.

3)Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier

2) In bestaande valdempende ondergrond van gras.

 

 

Met vriendelijke groeten

C.M. Meuzelaar

3 antwoorden
Theo ten Berge
4 maanden geleden

Op deze manier kun je het wel opstellen.

Joost Haest
4 maanden geleden

Strikt juridisch gezien is dit op deze wijze zo niet toegestaan. Het aanbestedingsrechtelijke uitgangspunt is namelijk dat je functioneel omschrijft. En alleen indien een voldoende nauwkeurige of begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is mag je het merk vermelden inclusief de toevoeging "of gelijkwaardig". 

In dit geval is een functionele omschrijving prima mogelijk, en dus mag je niet het merk vermelden. Ook niet als je daar aan toevoegt "of gelijkwaardig". Daar is ook al uitgebreid over geoordeeld in de rechtspraak.

Zie voor een nadere toelichting bijvoorbeeld mijn column in Bouwbelang die ik hier enige tijd geleden over schreef:

https://www.severijnhulshof.nl/of-gelijkwaardig/ 

Ron Reijnders
4 maanden geleden

Je zegt: "We willen de verantwoordelijkheid van de toestellevering echter bij de aannemer leggen, zodat wij als opdrachtgever er geen extra werk aan hebben"

Ik ben benieuwd welk concreet probleem je denkt op te lossen?
Wel zie ik juist problemen naar je toe schuiven. 
Want wat te doen als de aannemer met iets anders komt? Maakt dat het makkelijker? Denk je dat je dan geen verantwoordelijkheid meer hebt? Die hou je nog steeds.
Wat als dat alternatief nou toch iets andere kenmerken heeft waar je je niet bewust van was?

Overigens denk ik dat je in veel gevallen je kan beroepen op de 'onmogelijkheid' het object eenduidig te beschrijven zonder een merk te noemen" dus ik zou niet te bang zijn voor wat Joost zegt.
Daarnaast is er in de uitvoeringsfase nog de optie dat de aannemer met een voorstel komt die je kan afwijzen of toekennen. (zeker ingeval van een raamovereenkomst want daar kan je samen posten toevoegen tegen dezelfde dan wel een andere prijs)

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Stel nu je vraag aan 770 experts!
Stel je vraag
HomeGroepenRAW Vacatures