Vraag
Rien Hoefnagel 1 maand geleden

hoeveel bodemvreemd materiaal mag er in grond zitten?

Wij hebben in een bestek opgenomen dat na het aanbrengen van een betonsloof de berm aangevuld moet worden met grond, Nu bevat deze aangebrachte grond ontzettend veel bodemvreemd materiaal. wat zijn de eisen volgens CROW wat betreft bodemvreemd materiaal die kleiner dan 100 mm is?

2 antwoorden
Tim Aarsen
4 weken geleden

Grond is een "algemeen" begrip of een verzamelnaam en om die reden zijn hieraan ook geen eisen gekoppeld in de Standaard. In de technische hoofdstukken zijn eisen (max. groote van het materiaal) aan specifieke bouwstoffen gekoppeld. Dit zie je o.a. terug in artikel 22.06.01 t/m 22.06.07 en 51.06.01 t/m 51.06.03. Het is in dezen dus de vraag om wat voor soort "grond" het specifiek gaat.

Rien Hoefnagel
4 weken geleden

Onder 22.06 is wel een en ander beschreven, temeer onder 22.06.06 lid 1 maar is voor klei van toepassing.

Deze beschrijving zocht ik eigenlijk maar dan voor grond of teelaarde. Mag ik hier naar verwijzen?

Zou anders raar zijn dat we dit wel voor klei hebben opgenomen in de RAW en niet voor grond. 

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Stel nu je vraag aan 902 experts!
Stel je vraag
HomeGroepenRAW Vacatures