Vraag
Ron Reijnders 6 maanden geleden

de code H en R

Ik heb in medio mei de webinar van CROW gevolgd.  Hieruit begreep ik dat deze bedoeld was voor vrijkomende bouwstoffen dus voor opbreekposten. 
Ik heb 16-6-2020 een vraag gesteld aan CROW hoe om te gaan met de nieuwe code H en R omdat ik de toelichting erg summier vond en de toelichting in de handleiding niet te vinden was. (nooit een echt antwoord gekregen; wel de toezegging dat men er aandacht aan zou gaan schenken)  
Ik heb 2-9-2020 een webinar van Ibis gevolgd. En wat mij verbaasde was dat zij een voorbeeld gaven om de H toe te passen als alternatief voor leveren. 
Ik heb Ibis daarna gebeld en zij gaven aan: Wij kunnen nergens vinden wat precies de bedoeling is. Het leek ons logisch dat te gebruiken voor situaties dat bouwstof elders uit het werk vrijkomt. Ik moet toegeven dat hier best een goede logica voor zou zijn.  Toen kwamen we op de post waar het vrijkomt. Zou daar dan een H moeten staan? (dus voor de situatie dat je het materiaal >> binnen het eigen werk << hergebruikt).    Ik moet toegeven dat hier ook best een goede logica voor zou zijn. In beide gevallen ben je verlost van de 'verplichting' dat je nu relevante info in de kolom 'omschrijving' moet geven.  
Mijn voorlopige conclusie is dat CROW het nog maar een keer heel goed moet gaan uitleggen.
Maar ik ben ook wel benieuwd hoe andere gebruikers en ook aannemers tegen die H en R aankijken. En of andere gebruikers al een beeld hebben hoe je met die H en R moet omgaan. Lost het iets op? Creëert het eerder discussies?  Is het een verbetering?         

5 antwoorden
Jan Nijkamp
6 maanden geleden

Ik zou misschien de H ook gaan gebruiken voor Hergebruik, maar de R weet ik niet zo goed. De Recyclingmarkt is denk ik deskundig genoeg om te bepalen op bepaalde producten geschikt zijn voor Recycling. Waarom zou je dat aan de aannemer als 'verplichting' willen opleggen. De keuze "De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen" is er niet voor niets. En het maakt mijn inziens dan ook niet uit of je daar een "i" of een "r" voor gebruikt.

Sjaak de Ligt
6 maanden geleden

“In dit RAWeetje zit een toelichting op de kenmerken H en R. In het kader van duurzaam gebruik van bouwstoffen zijn deze kenmerken toegevoegd. Het is goed als we dit onderwerp en de toepassing van de kenmerken verder uitwerken met meerdere gebruikers.” 

Ron Reijnders
6 maanden geleden

1.
ik krijg geen melding dat er een antwoord op de vraag is gekomen. Bij andere vragen krijg ik wel steeds een mail melding.  Hoe kan ik dat instellen dat ik dat wel krijg? 
2. 
Het RAWeetje verheldert al het nodige.

3.
Maar ik denk dat het RAWeetje nog helderder kan.
De essentie zit er n.m.m.. in dat er niet bij staat waar die tijdelijke opslag is en wat de bedoeling is van die opslag.
Ik calculeer dus een opslag op het werk zelf. en neem dan al snel aan dat het voor hergebruik op het werk is (maar ik geef toe dat die conclusie misschien niet gemaakt mag worden).    
Als ik een calculatie moet maken is deze post mij niet voldoende helder. 
Is die 1500 m2 daar genoemd omdat op DAT werk precies 1500 m2 nodig is? en dus die 500 m2 bestaat uit hele bruikbare stenen PLUS gebroken en passtenen?
Zo ja,   dan zou ik dat hergebruik duidelijker vermelden en er 3 regels van maken van bijv. 1500 (nodig voor het werk), 250 (overtollig op dit werk) en 250 m2 (puin)
en dan ben ik benieuwd hoe je die H en R dan verdeeld over die laatste 2 regels.     
OF 
is die 500 m2 juist de basis en is dat de inschatting wat niet bruikbaar is en dus 100 % als puin kan worden beschouwd? en dus die 1500 m2 een deel is van wat je op dat werk nog meer nodig hebt? 

NB 
in beide gevallen zegt het in mijn ogen niets over wat er op diverse werken vrijkomt voor hergebruik elders buiten het werk?) (er staat namelijk alleen maar de tekst naar een tijdelijke opslag en dus zegt het niets over het externe) 

Sjaak de Ligt
6 maanden geleden

De bedoeling van de kenmerken H en R is niet dat je die overal toepast waar je denkt dat het kan, als je materialen (bijvoorbeeld straatstenen of banden) op hetzelfde werk weer gaat gebruiken is het niet nodig het kenmerk H te gebruiken. De bedoeling van het kenmerk H is juist dat materialen die wel herbuikbaar zijn maar niet op het werk worden hergebruikt het kenmerk meekrijgen. Dan kun je als opdrachtgever over meerdere bestekken zien hoeveel bruikbaar materiaal vrijkomt op het ene werk wat op een ander werk kan worden toegepast, dit in het kader van duurzaam gebruik van materialen. Wil je het overdragen aan een aannemer, dan blijft het zoals het was, bij overdracht aan een aannemer is het zeer wenselijk dat je de kwaliteit van de materialen vermeldt in het bestek zodat er een goede prijs kan worden gecalculeerd.

Bas Huisman
6 maanden geleden

Als aanvulling op de reacties van Sjaak de Ligt verwijs ik ook graag naar het herziene Cursusbestek RAW. De versie 2020 is beschikbaar op RAW.nl. In het Cursusbestek zijn in een aparte bestekspost 163 in deel 2.2 wat voorbeelden met toelichting gegeven. Als vuistregel kan een bestekschrijver hanteren dat de H en de R alleen gebruikt worden voor vrijgekomen materialen die volgens het bestek moeten worden afgevoerd naar een inrichting OF die in eigendom worden overgedragen aan de aannemer. Overigens zal het bestek in deze gevallen ook voldoende informatie moeten bevatten over de 'civieltechnische en milieuhygienische hoedanigheid' van deze materialen en is alleen het gebruik van een H of een R onvoldoende.

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Stel nu je vraag aan 662 experts!
Stel je vraag
HomeGroepen