Document

RAW-Catalogus Bepalingen – Duurzaam inkopen

Profielfoto van Barbara Hasselaar
4 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Duurzaam inkopen houdt in dat aanbestedende diensten rekening houden met milieu- en sociale aspecten. De milieucriteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (voorheen: duurzaamheidscriteria) hebben betrekking op in totaal 45 productgroepen die door het verantwoordelijk ministerie zijn vastgesteld. Van de 15 productgroepen die betrekking hebben op de grond-, weg- en waterbouw, heeft CROW bepalingen opgesteld die kunnen worden opgenomen in het RAW-bestek als het gaat om duurzaam inkopen.

5 documenten toegevoegd