Vraag
Fransjan Janssen 9 maanden geleden

Aangenomen werk zonder de juiste Klic tekeningen.

Goedemorgen,

Er is door ons vorig jaar een werk aangenomen voor de zomervakantie, waarbij de opdrachtgever geen KLIC tekeningen heeft meegestuurd bij de prijsvorming om dit werk aan te kunnen nemen. Deze klic tekeningen hebben wij zelf opgevraagd, en naar later blijkt nog niet eens volledig. Om een voorbeeld te noemen de huisaansluiitngen ( stroom ) van woningen plus de oversteken van de OV stonden daar niet in, er is bij ons dus ook geen rekening gehouden met dat er dus nog zoveel kabels en leidingen overstaken. Met als gevolg de nodige kabel schades. Mijn vraag: Is de opdrachtgever eigenlijk ook niet verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste kabels en leidingen tekeningen? Nog even voor de duidelijkheid deze zaten niet bij de uitvraag vanuit de gemeente.

6 antwoorden
Arjan Bosma
9 maanden geleden

Goedemorgen Frans jan,

Volgens mij hoort de oriënterende klic melding als bijlage bij het bestek (zodat de aannemer een juiste prijs kan maken) en dien je als aannemer vervolgens een graafmelding te doen. De orienterende melding heb je als opdrachtgever ook nodig om te weten welke besteksposten je moet toevoegen aan je bestek t.b.v. kabels en leidingen, bijvoorbeeld proefsleuven en/of ondersteunende maatregelen. 

Voor wat betreft huisaansluitingen en OV oversteken dit zijn altijd lastige objecten in een klic melding en je hebt geluk als ze erin staan en kloppen.

Groet Arjan

Rob Boersma
8 maanden geleden

Beste Frans Jan

UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 zegt duidelijk bij wie de verantwoordlikhied ligt.

Ron Reijnders
8 maanden geleden

Rob, zullen we dan minstens ook par. 5 UAV en 01.09 RAW , 29-3 UAV erbij halen?  

Bas Huisman
8 maanden geleden

Iets concreter wordt het verstrekken van gegevens over kabels en leidingen (niet specifiek een KLIC-orientatiemelding) geregeld in artikel 01.09.02 van de Standaard.

Ron Reijnders
8 maanden geleden

Ik verbaas me over deze vraag. In mijn beleving/ervaring zijn de huisaansluitingen bijna nooit vooraf bekend via de KLIC. Maar ik kan het mis hebben. Op basis van UAV moet de aannemer uitgaan van wat gebruikelijk is. Nou, n.m.m. is het behoorlijk gebruikelijk dat elk perceel op alle netten is aangesloten. Idem dat er kabels en lussen en oversteken zijn van OV kabels. Dus ook dat kan geen verrrassing zijn. Daarnaast heb je diverse technieken om kabels vanaf maaiveld  te localiseren. En als laatste: de oriëntatiemelding van de OG is met name bedoeld om na te gaan of netbeheerders hun net moeten aanpassen of dat het civiele ontwerp moet worden aangepast. (en idd  om evt besteksposten toe te voegen) en daarop de planningsdata van het werk af te stemmen. 
Daarnaast stelt u "...werk aangenomen .... waarbij de opdrachtgever geen KLIC tekeningen heeft meegestuurd bij de prijsvorming om dit werk aan te kunnen nemen"
Daar heeft u vragen over kunnen stellen in de inlichtingenfase. Dan had u meer zekerheid en bandbreedte van de wederzijdse risico's gekregen. Maar met de concrete voorbeelden maakt u n.m.m. geen schijn van kans de stagnatie of die voorbeelden van kabelschade betaald te krijgen. Als laatste had u ook nog een plicht om met uw OG vóór het graafwerk te overleggen hoe hier mee om te gaan. Ik ben ook benieuwd naar het toezicht op het werk want uw verhaal komt op mij over dat u op onverantwoorde wijze het werk heeft uitgevoerd maar dat kan ik natuurljk ook verkeerd interpreteren. Ja  ik gebruik harde woorden maar soms lijkt me dat helderder dan erom heen te draaien.

M.G.M Nas
8 maanden geleden

Ik sluit me aan bij het antwoord van Ron, met de aanvulling dat ook ik me verbaas dat jullie over de kabels en leidingen tekeningen geen vragen hebben gesteld met de inlichtingen periode.

Daarnaast zul je bij een KLIC melding specifiek ook de aanvraag moetn doen voor huisaansluiting schetsen. Bij een aanvraag KLIC krijg je als je hier niet specifiek om vraagt alleen de tekening met de hoofdleidingen.

HomeGroepen