RAW-systematiek;
het kader om afspraken in bouwcontracten
te maken en goed vast te leggen.

Een platform voor kennis, projecten, nieuws, en nog veel meer omtrent de RAW-systematiek.

699 Posts
920 Professionals

Nieuws

Verkenningsmiddag Straatmeubilair in RAW – een snelkookpanervaring die vraagt om een vervolg

Om deze vervolgstappen te zetten zijn we op zoek naar werkgroepleden!

Praktijkmiddag kwaliteit openbare ruimte: Hoe breed is kwaliteit eigenlijk?

Twee jaar corona heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk wij allemaal de kwaliteit van onze leefomgeving vinden. Maar wat is nu eigenlijk kwaliteit...

RAW-teksten voor Conserveringswerken herzien

Herziening hoofdstuk 56 Conserveringswerken ligt nu ter visie.

Afscheidsinterview Paul Jansen: “Stoffig? We kijken niet achterom, maar juist áltijd vooruit”

Het is eigenlijk een wonder dat Paul zo goed geworteld is in de wereld van de GWW, want aanvankelijk ging zijn voorkeur uit naar… vliegtuigen.

RAW 50 jaar

RAW gaat langs bij Straatwerk Nederland

Met de RAW Roadshow gaan RAW'ers vanuit CROW de paden op en gaan langs bij betrokkenen van de RAW. Dit kunnen opdrachtgevers zijn, opdrachnemers, w...

Uit de archieven: "Aanbieding UAV-GC2000"

Benieuwd naar de oorsprong van de RAW? In deze rubriek duiken we het archief in en vinden we historische stukken rondom de RAW.

RAW Roadshow bij Bakker&Spees

Met de RAW Roadshow gaan RAW'ers vanuit CROW de paden op en gaan langs bij betrokkenen van de RAW. Dit kunnen opdrachtgevers zijn, opdrachnemers, w...

Vraag & Antwoord

Albert Haveman 3 weken geleden

Welke 2 gemeentes willen een podium in mijn sessie op de 'Dag van de Circulariteit'?

Op 12 oktober verzorg ik een sessie 'Duurzaamheid in RAW' op de Dag van de Circulariteit in Veenendaal. Ik wil daar graag...
Rien Hoefnagel 3 maanden geleden

hoeveel bodemvreemd materiaal mag er in grond zitten?

Wij hebben in een bestek opgenomen dat na het aanbrengen van een betonsloof de berm aangevuld moet worden met grond, Nu...
Tim Aarsen 2 maanden geleden
Grond is een "algemeen" begrip of een verzamelnaam en om die reden zijn hieraan ook geen eisen gekoppeld in de...

Documenten

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert.

Dagverslag RAW 50 jaar congres

9 juni was het RAW 50 jaar congres. Met deze terugblik nemen we jullie mee naar deze feestelijke en inhoudelijke dag!
1 document toegevoegd