RAW-helpdeskvragen

Op deze themapagina lees je uitgewerkte helpdeskvragen die collega's hebben ontvangen aan de RAW helpdesk.

VolgendOntvolgen

Redactie

Profielfoto van Frans Reinders

Hoe krijg ik een RAW registratienummer?

I.v.m. een aanbesteding dien ik ivm RAW bijdrage een registratienummer te notenen, hoe krijg ik die?
Profielfoto van Atse ter Braake

Kun je een boetebeding opnemen in een bestek wegens te late levering opleverdocumenten?

Een grote frustratie van directievoerders bij ons is het te laat of incompleet aanleveren van opleverdocumenten en revisies. We hebben al een beding opgenomen dat de laatste termijn pas betaald wordt als alles binnen is en in orde bevonden. Maar dat is soms niet voldoende, en kost directievoerders en...
Profielfoto van Lukas Kuipers

Graag zou ik informatie willen over toegankelijkheid openbaren ruimte.

Voor mijn studie ruimtelijke ontwikkeling werk ik aan een project in de stad Tilburg. Het onderdeel dat ik wil onderzoeken is toegankelijkheid. De gemeente heeft aangegeven dat zij de Crow richtlijnen gebruiken. Graag zou ik hier meer informatie over willen als dat mogelijk is. Het zou me ontzettend...
Profielfoto van Robert Voorhaar

Indexering 2022

Ik heb een vraag over indexering Hieronder staat het onderdeel Betalingsregeling: risicoregeling uit hoofdstuk 3 van het onderhoudsbestek  01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen 01 Het eerste contractjaar vindt er geen verrekening van wijziging in loonkosten of andere kosten plaats....
Profielfoto van Rien Hoefnagel

hoeveel bodemvreemd materiaal mag er in grond zitten?

Wij hebben in een bestek opgenomen dat na het aanbrengen van een betonsloof de berm aangevuld moet worden met grond, Nu bevat deze aangebrachte grond ontzettend veel bodemvreemd materiaal. wat zijn de eisen volgens CROW wat betreft bodemvreemd materiaal die kleiner dan 100 mm is?
Profielfoto van Arjan Bosma

niet kostenhomogeen

Goedemiddag, De bestekpost op de foto zit in een concept bestek dat ik heb verstuurd naar 1 van onze opdrachtgevers en zoals iedereen kan zien krijg ik daarbij de opmerking vanuit de opdrachtgever dat de post niet kostenhomogeen is. Alleen naar mijn mening is de betreffende post wel kostenhomogeen en...
Profielfoto van Freek Westerveld

Hoe om te gaan met extreme reistijd bij storingen?

Onderstaande tekst kwam ik tegen in mijn zoektocht naar ondersteuning in een discussie met een aannemer over de grote hoeveelheid reistijd die deze (in onze optiek) opvoert voor het verhelpen en oplossen van storingen in de drukriolering binnen de gemeentegrens van de betreffende gemeente.   Alleen...
Profielfoto van Vincent Flinkert

Stelpost niet gebruiken en kosten

Beste, Ik heb eeb algemene vraag over het eenzijdig verwijderen van een stelpost uit een overeengekomen bestek. Zitten hier kosten aan verbonden voor de opdrachtgever en zo ja, waar staat dat in de uav en welk percentage wordt gehanteerd? met vriendelijke groet, Vincent Flinkert
Profielfoto van Martina Zwiers

Termijnstaat berekening besteksposten, afronden per inzet of per totaal in de termijn

Wij zijn overgestapt op een nieuw financieel systeem. Met een aantal klanten zijn wij overeengekomen om via een Termijnstaat af te rekenen. Mijn vraag: Zijn er binnen de RAW systematiek regels voor afronding per bestekspost. Casus : een bestekspost(eenheid uur) met prijs 70,27 wordt gedurende de...
Profielfoto van Arno Dijkstra

Zijn prijsstijgingen altijd voor risico van de aannemer?

Door het actuele gebrek aan grondstoffen zijn bijvoorbeeld PVC-produkten schaars of niet leverbaar geworden. Hierdoor stijgen de prijzen meer dan onder 'normale' omstandigheden. Enkele leveranciers gaan daarom zelfs over op dagprijzen. Een aannemer heeft met dit soort prijsstijgingen bij inschrijving geen...