Vraag
Marcel Visser 4 weken geleden

Zijn prijsdalingen en extreem lange leverantietijden altijd voor risico van de opdrachtgever?

Ongeveer twee maanden gelden werd de volgende vraag gesteld: "Zijn prijsstijgingen altijd voor risico van de aannemer?"
Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is deze vraag nog steeds actueel. Ik zou aan dit onderwerp de volgende vraag willen toevoegen:

Wat dan als prijzen, van bouwstoffen in eens sterk dalen?
En hoe omgaan met onzekere leverantietijden van bouwstoffen (lees: extreme toename van leverantietijden)?
Zijn er mogelijkheden, wellicht onder 01.04, zodat de aannemer en opdrachtgever spelregels hebben om dit bespreekbaar te maken?

1 antwoord
Ron Reijnders
4 weken geleden

Leuk dat met name de laatste weken diverse juristen artikelen schrijven over de prijsstijgingen. Ook aan de daling wordt soms aandacht besteed. Leuk is ook dat in de finesse elke jurist er weer iets anders tegenaan kijkt.
Ik denk dat de eerste stap zou moeten zijn dat CROW RAW een memo moet schrijven op welke wijze je hier mee om zou moeten gaan (zodat een rechtsgang kan worden voorkomen). Voor zowel de stijging als de daling.

Ik denk dan aan een referentie naar de CBS indexen. Aangevuld met de mogelijkheid van andere bronnen.
Je kan dan denken aan de volgende principes:
- Raamovereenkomsten worden in beginsel altijd vanaf 1 jaar na opdracht via de CROW index verrekend via een kostenregel op de I-staat “indexering”
- Bestekken: Kleine fluctuaties worden nimmer verrekend. (is eigenlijke ook het principe van de huidige regeling)
- Bestekken: Grote fluctuaties worden in beginsel naar beide kanten verrekend onder aftrek van de kleine fluctuaties die altijd al niet worden verrekend.
CROW bepaald per kostensoort vanaf welk percentage verrekening mogelijk is.

Als je grote stijgingen als bijzondere regel bijbetaald, is het in mijn ogen even billijk om hetzelfde principe op grote dalingen toe te passen.
Het argument van sommige juristen dat je kleine prijsdalingen ook nooit terugbetaald is gebaseerd op de normale regeling met beperkte wijzigingen. Maar hier betreft het grote wijzingen dus ik vind dat argument om nu ook niet terug te betalen niet valide en een nogal onevenwichtig standpunt. 

HomeGroepen