Nieuwsbericht

Aziatische duizendknoop en RAW

Profielfoto van Jacques Teunissen
18 november 2020 | 1 minuut lezen

De problematiek rondom Aziatische duizendknopen is zeer actueel en wijd verspreid. De soorten blijken in de praktijk lastig te bestrijden en worden nog steeds verder verspreid. Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies werken aan het opstellen van werkwijzen en richtlijnen voor bestrijding en voorkomen van verspreiding. In overleg met diverse partijen is in 2018 vastgesteld dat er behoefte is aan een breedgedragen landelijk protocol om verdere verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan. In 2019 hebben Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx milieuexpertise dit landelijk protocol in samenspraak met een brede gebruikersgroep opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van (inter)nationale literatuur, bestaande handreikingen en protocollen.

Bekijk hier het landelijk protocol: www.bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/

Teksten beschikbaar in RAW

Om de verspreiding van Aziatische duizendknopen verder tegen te gaan zijn in RAW teksten opgenomen voor maaien en grondwerken die aansluiten bij het landelijk protocol.

  • De teksten voor maaien zijn in de RAW-jaarversie 2020 al beschikbaar in de Catalogus met resultaatsbeschrijvingen en de Catalogus met bepalingen. 
  • De teksten voor grondwerk zijn nog niet in de RAW-jaarversie opgenomen. Bestekschrijvers zullen deze teksten zelf moeten overnemen in hun bestek.

Voor grondwerk moet worden opgemerkt dat de teksten voorlopig zijn opgenomen in de werkcategorie ‘Groenvoorzieningen’. Grondwerk komt echter op meerdere plaatsen voor in RAW. Denk aan: sleuf- en sleufloze technieken, werken met verontreinigde grond, drainage en natuurlijk grondwerken zelf. Het is aan de bestekschrijver om de teksten op de voor hen meest logische plaats in het bestek op te nemen.

Algemene uitgangspunten bij het opstellen van de RAW-teksten zijn geweest:

  • de groeilocaties van de Aziatische duizendknoop zijn in het bestek vermeld. Inventarisatie van deze locaties is verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
  • er vindt geen grondwerk of maaiwerkzaamheden plaats binnen groeilocaties van Aziatische duizendknoop, tenzij daarvoor in het bestek een bestekspost is opgenomen.

Bekijk hier de RAW-teksten voor maaien: Aziatische duizendknoop publicatie maaien

Bekijk de RAW-teksten voor grondwerk: Aziatische duizendknoop publicatie grondwerk

Profielfoto van Johan Bahlman
3 jaar geleden
Profielfoto van Johan Bahlman
3 jaar geleden

Gaan we opnemen in ons Moederbestek RAW. Bedankt!