Nieuwsbericht

Wijziging op jaarversie RAW-systematiek

Profielfoto van Yvette Janssen
6 oktober 2021 | 1 minuut lezen

De wijziging op de jaarversie van de RAW-systematiek is klaar! Met deze jaarlijkse release willen we sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt. Softwareleveranciers Bakker en Spees en Brink verwerken de wijzigingen komende week in hun software.

Bekijk de release

Waarom een jaarlijkse release?

Ontwikkelingen in de markt leiden tot een grote hoeveelheid jaarlijkse tekstwijzigingen en tekstaanvullingen binnen de RAW-systematiek. Tot op heden moesten RAW-gebruikers tot een volgende jaarversie wachten voordat zij via de bestekschrijfprogrammatuur gebruik konden maken van nieuwe vastgestelde teksten. Met de komst van een nieuwe jaarlijkse release hoeft dit niet meer.

Wat betekent de jaarlijkse release?

 • Leveranciers van de bestekschrijfprogrammatuur krijgen een nieuwe versie van het RAW‑databestand (Catalogus Resultaatsbeschrijvingen en Catalogus Bepalingen). Hiermee kunnen bestekschrijvers recent vastgestelde resultaatsbeschrijvingen en keuzebepalingen gebruiken via de bestekschrijfprogrammatuur.
 • Nieuwe teksten, die vastgesteld zijn door de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren, worden eerder toegepast in een RAW-contract.
 • Vastgestelde teksten krijgen eerder een verplicht karakter.
 • Er ontstaat door bovengenoemde meer uniformiteit in de bestekken van verschillende opdrachtgevers. 
 • Het wordt interessanter om tussen 2 jaarversies in ‘kleinere’ wijzigingen door te voeren.

Voordelen jaarlijkse release

De introductie van de jaarlijkse release brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • jaarlijks vast moment waarop een publicatie plaatsvindt.
 • systematiek blijft actueel en daarmee de kwaliteit gegarandeerd.
 • minder teksten in het moederbestek omdat teksten door CROW zijn vastgesteld in een jaarlijkse release.
 • alle vastgestelde teksten staan in een nieuwe release en dus minder verwijzingen naar afzonderlijke documenten (tervisieleggingen en definitieve teksten).
 • nieuwe teksten (nieuwe ontwikkelingen) sneller beschikbaar in de bestekschrijfprogrammatuur, met als gevolg het terugdringen van gebruik van ‘99’ in hoofdcodes en ‘9’ in deficodes.
 • meer uniformiteit in de bepalingen, door minder variatie te bieden in verplichte teksten en facultatieve teksten. (Facultatieve teksten krijgen door opname in de jaarlijkse release, automatisch de status verplicht. In de huidige situatie kan dat tot 5 jaar op zich laten wachten.)
 • meer duidelijkheid wanneer binnen een jaarversie twee achtereenvolgende herzieningen plaatsvinden van eenzelfde tekst.

Meer weten?

Heb je vragen over deze jaarlijkse release of wil je iets anders weten? Neem dan contact met ons op via onze Helpdesk