Nieuwsbericht

Tijd voor duurzaamheid en innovatieve materialen in RAW

Duurzaamheid en innovatieve materialen in de RAW: hoe ga je daar nu mee om in je dagelijkse werk als aannemer? Tijdens de InfraTech 2019 deelde Erik Segers, Vakgroepmanager Contractmanagement bij Dura Vermeer Infra (op verzoek van CROW) praktijkervaringen op dit gebied. Ook de deelnemers aan de kennissessie gaven hun mening over dit onderwerp.

Profielfoto van Barbara Hasselaar
3 september 2019 | 2 minuten lezen

Behoefte aan zetje in de rug duurzaamheid en innovatieve materialen

Na een klein marktonderzoek onder RAW-gebruikers bleek dat de markt concreet behoefte heeft aan een zetje in de rug rondom duurzaamheid en innovatieve materialen. Daarom hebben we Erik Segers gevraagd om zijn ervaringen bij Dura Vermeer te delen. Samen met de deelnemers in de zaal droeg Erik heel wat nuttige ideeën aan.

Taak bij de opdrachtgever

Na een rondvraag onder de deelnemers was de uitkomst dat er wel mogelijkheden worden gezien in RAW-bestekken, maar dat er dan een behoorlijke taak ligt bij de opdrachtgever. Want die kan de ruimte geven in de aanbestedingsfase of het RAW-bestek, om aannemers de kans te geven om innovatieve materialen te gebruiken. Wanneer het eenmaal is gegund en het project start, is er maar weinig ruimte, tijd en geld hiervoor.

Ruimte voor innovatie en duurzaamheid deels onbenut

Ook bleek ook dat er meer ruimte in een RAW-bestek kan worden gemaakt voor innovatie en duurzaamheid, en dat hij niet altijd benut wordt door opdrachtgevers. Daar had Erik Segers een aantal concrete mogelijkheden voor, die de deelnemers in de zaal bevestigden als reële opties:
Model

1. Maak gebruik van de beschikbare mogelijkheden vanuit de RAW-catalogus

‚ÄčCROW heeft onder andere teksten beschikbaar voor RAW-bestekken waarmee duurzamere materialen dan het wettelijk minimum kunnen worden voorgeschreven. Deze “RAW-catalogus met bepalingen – Duurzaam inkopen” (versie 4.0) is via de website van CROW beschikbaar. De opdrachtgever kan hier zelf aan het stuur zitten om meer duurzame materialen te krijgen in het werk.

2. Toestaan van varianten op (onderdelen van) een RAW-bestek

Stel dat het gaat om een aanbesteding voor een betonnen voetgangersbrug. Mag dat dan ook een variant zijn die gemaakt is van een ander materiaal of met een andere vormgeving? Zo ja, dan kan een inschrijver meedoen met een duurzamer ontwerp of met een idee voor een brug van kunststof of composiet. Maar dan moet de opdrachtgever dus wel varianten toestaan en deze waarderen.

3. Bouwteamconstructie toepassen op verschillende manieren

Samen met alle partijen kom je zo tot een ontwerp dat wordt uitgevoerd. Nu wordt een formeel bouwteamproces niet altijd even geschikt geacht. Bij relatief eenvoudig werk wordt het wel een omslachtig proces. Maar daar heeft Dura Vermeer iets op gevonden: we kunnen bouwteamdenken ook toepassen in de uitvoeringsfase. Na de gunning werk je onderdelen samen verder uit op duurzaamheid en innovatie. Dat lijkt niet in RAW te passen, maar je kunt het wel als stelpost in het contract en als activiteit in de planning zetten, zodat er vooraf budget en tijd voor wordt gereserveerd. Daar is wel omdenken voor nodig. En ‘drive’ bij zowel het aanbestedingsteam, de directievoering bij de opdrachtgever als het uitvoeringsteam bij de aannemer. De knop moet om.

Denk mee over het vervolg!

Vanuit de zaal en vanuit ons onderzoek merken we dat onzekerheid en angst voor risico’s vernieuwing tegenhouden. Vanuit CROW vinden we dit inzicht een mooi begin. We zijn wel benieuwd wat er voor vervolg aan gegeven kan worden. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als CROW een voorzet of handreiking kan geven hiervoor. Een soort stappenplan om angst weg te nemen. Daar gaan we ook over nadenken.
 
We willen graag meer signalen uit de markt horen. Ideeën, angsten, frustraties en andere zaken kunt u daarom mailen naar Barbara Hasselaar via Barbara.Hasselaar@crow.nl Wij zijn benieuwd naar uw input!