Proeven

Opgericht op: 4 oktober 2019

Omschrijving

Op 3 november 2016 is de RAW Werkgroep Proeven geïnstalleerd. Het einddoel van het project RAW Werkgroep Proeven is in 2020 te komen tot een herkenbaar, volledig en aan de stand der techniek aangepaste bijlage I van de Standaard RAW Bepalingen 2015 (Proeven), dat draagvlak heeft in de markt.

CROW heeft signalen ontvangen dat verschillende proefbeschrijvingen, zoals opgenomen in bijlage I van de Standaard RAW Bepalingen 2015, herzien moeten worden. Het is de bedoeling dat de werkgroep gaat onderzoeken welke problemen er zijn met de proeven en voorstellen voor verbetering doet. Vervolgens zal CROW bekijken hoe deze voorstellen verwerkt gaan worden. Voor het onderwerp Proeven hebben wij vertegenwoordigers bereid gevonden om samen met hun eigen achterban te werken aan herziening van de proefbeschrijvingen.

Dit betreft een slapende werkgroep waarbij de volgende leden nog wel zijn aangesloten: Berwich Sluer (Boskalis Nederland B.V.), Mathieu van den Hurk (provincie Gelderland), Andre Houtepen (Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling), Jeroen van Haasteren (CROW), Paul Kuijper (Rijkswaterstaat).

Info

3
leden
Semi-open
groep
0
bijdragen
HomeGroepenRAW Vacatures